Uppsala universitets program i Almedalen 2018

Kom och möt Uppsala universitets forskare på spännande seminarier och i angelägna debatter i Almedalen. Om du inte befinner dig i Visby under Almedalsveckan kan du se nästan alla våra seminarier live eller i efterhand på webben.

MÅNDAG 2/7

08:00-09:00 För en attraktiv skola på vetenskaplig grund - forskning i nära samverkan mellan skola och akademi
I samverkan med Göteborgs universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

08:00-09:00 Den anställningsbara humanisten - utbildas humanisten för arbetsmarknaden?
I samverkan med Humtank
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

09:30-09:50 Morgonsoffa: Universitetens autonomi i kläm mellan marknad och stat
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, Foajén
>> Följ evenemanget live

10:30-12:30 Skeletthälsa och levnadsvanor under 5000 år
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

11:00-14:00 Framtidens universitetsstad – vad krävs för att planera rätt?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, B-huset, Huvudentrén

11:30-12:30 Öppen vetenskap - behövs det?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

13:00-14:00 Fred eller konflikt, finns det lösningar?
I samverkan med Rotary.
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B22

13:00-14:00 Vilken roll har dopningsproblematiken inom ANDT-strategin?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

13:00-15:00 Sweden's Carbon Budget Challenge - Turning Paris' aspirations into local climate
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 5, E22
>> Följ evenemanget live

Universitetets roll i samhället (13:00-16:00)
13:00-13:30 Universiteten i framtiden - hotade eller viktigare än någonsin?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

13:30-14:00 Politisk styrning eller akademisk frihet för samhällsproblemens lösning - reflektioner över vägval
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

14:15-15:00 Internationalisering - från strategi till verkstad
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

15:15-16:00 Universitet och högskolor - schackpjäser i spelet om regional utveckling?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv
>> Följ evenemanget live

14:30-15:30 Vart är biblioteken på väg?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

16:00-17:30 Mobiltelefon, internet, sociala media och beroende
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

18:00-18:45 Kvällssoffa: Klass och politik - den nya ojämlikheten
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, Foajén
>> Följ evenemanget live

TISDAG 3/7

08:00-09:00 Upplevd trygghet eller faktisk säkerhet? Kan vi uppnå både och med hjälp av IoT?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

09:30-09:50 Morgonsoffa: Kvinnor betalar högt pris för politisk karriär
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, Foajén
>> Följ evenemanget live

09:30-10:30 Så här minskar vi avståndet mellan högskola och näringsliv!
I samarbete med Sveriges ingenjörer
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

11:00-12:00 Rättssäkerhet, MeToo och de mänskliga rättigheterna
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

11:00-12:00 Barnens hälsa - vår framtid
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

11:30-13:30 Framtidens universitetsstad – vad krävs för att planera rätt?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, B-huset, Huvudentrén

12:30-13:30 Kommer en omreglerad spelmarknad att leda till ökat spelmissbruk
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

13:00-14:00 Ökad tillgänglighet till nationell forskningsinfrastruktur inom life science
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget livet

14:00-15:00 Stora utmaningar kräver innovativa lösningar - hur ska högskola och näringsliv samverka i framtiden
I samarbete med Sveriges ingenjörer
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

14:30-16:00 Jämlik beroendevård - Finns den?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

15:30-16:30 Varför sviker samhället dem som utsätts för sexuella övergrepp?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

18:00-18:45 Kvällssoffa: Genus och politik - högt pris för kvinnor att göra politisk karriär
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, Foajén
>> Följ evenemanget live

ONSDAG 4/7

08:00-09:00 Kina, Indien, Sverige - Vad hände med agendan för de svenska storföretagen?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

08:30-09:15 Samverkan mellan akademi och små och medelstora företag - hur skapar vi samhällsnytta?
I samverkan med Linköpings universitet, Örebro universitet
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

09:00-09:45 Hur går det internationella samarbetet för hållbar konsumtion och produktion?
Östersjödagarna: I samverkan med Svenska institutet, Nordiska ministerrådet, Ålands landskapsregering
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, E22
>> Följ evenemanget live

09:30-10:30 Samverkan mellan akademi och små och medelstora företag - på vinst och förlust
I samverkan med Linköpings universitet, Örebro universitet
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

09:30-09:50 Morgonsoffa: Hur ska vi stävja fusk i forskningen
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, Foajén
>> Följ evenemanget live

11:00-12:00 Behövs cannabis ur medicinskt syfte - Klarar Sverige en legalisering?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

11:00-14:00 Framtidens universitetsstad – vad krävs för att planera rätt?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, B-huset, Huvudentrén

12:00-13:00 Alkohol, psykisk ohälsa och livhotande drogkombinationer
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

12:00-13:00 Fred eller konflikt? Finns det lösningar?
I samverkan med Rotary
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, B15

13:30-14:30 Samhällsvärdet av läkemedelsforskning - vad får Sverige ut?
I samverkan med Apotekarsocieteten, Läkemedelsindustriföreningen
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

14:15-15:00 Hållbart vattenbruk - framtidens matproduktion?
Östersjödagarna.
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, E22
>> Följ evenemanget live

15:00-16:00 Kärnvapnens framtid. Vad säger forskningen om avskräckning och förbudsavtal - och vad säger Sverige?
I samverkan med Svenska läkare mot kärnvapen
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B23
>> Följ evenemanget live

16:15-17:00 Utbildning för hållbar utveckling - helt nödvändigt eller politisk indoktrinering?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, B23
>> Följ evenemanget live

18:00-18:45 Kvällssoffa: Gener och politik - avgör våra gener vilket parti vi kommer att rösta på?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, Foajén
>> Följ evenemanget live

TORSDAG 5/7

09:30-09:50 Morgonsoffa: Kalla kriget utan ideologi? En reflektion om normativa dimensioner i Rysslands utrikespolitik
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, Foajén
>> Följ evenemanget live

09:30-10:30 Kan frågor om våld rädda liv? Om vårdens nyckelroll i arbetet mot våld
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

11:00-12:30 Hur löser vi antibiotikaresistensproblemet i världen?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

11:30-13:30 Framtidens universitetsstad – vad krävs för att planera rätt?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, B-huset, Huvudentrén

13:00-14:00 Medicinska åldersbedömningar av unga flyktingar - vad står på spel?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

13:00-14:00 Anhöriga, medberoende och drogers inflytande vid sexuella övergrepp
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, B23
>> Följ evenemanget live

14:15-15:00 De globala hållbarhetsmålen 2030 - från ord till handling i ett Östersjöperspektiv
Östersjödagarna: Baltic Sea Action Group, Kalmarsundskommisionen, Östersjöcentrum Stockholms universitet
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, E22
>> Följ evenemanget live

14:30-17:00 Kan Gotland få ett hundra procent förnybart energisystem?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

15:00-16:00 Hållbar destination med hjälp av teknik – är det möjligt?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, B23
>> Följ evenemanget live

FREDAG 6/7

09:30-10:00 Morgonsoffa: Hur ser vindkraftsutbyggnad ut ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, Foajén
>> Följ evenemanget live

10:00-11:00 Hur tryggar vi religionsfriheten? Moskéers utsatthet för hatbrott.
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

11:00-12:00 Vad är kristendomens plats i migrationspolitiken?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

13:00-14:00 No-go zones?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

14:00-15:00 Vem är människan som deporteras?
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

15:00-16:00 Antisvart rasism på arbetsmarknaden
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

LÖRDAG 7/7

11:00-12:00 Yttrandefrihet till döds? Radikalnationalism, hets mot folkgrupp och det demokratiska samtalet
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, B23
>> Följ evenemanget live

13:00-14:00 Fanns svensken på stenåldern? Arkeologi, DNA och nationell identitet
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, B23
>> Följ evenemanget live