Almedalen

Uppsala universitets program i Almedalen 2017

Kom och möt Uppsala universitets forskare på spännande seminarier och i angelägna debatter i Almedalen. Om du inte befinner dig i Visby under Almedalsveckan kan du se nästan alla våra seminarier live eller i efterhand på webben http://media.medfarm.uu.se/play/live/

MÅNDAG 3/7

08:00-09:00 Forskning i samverkan - vad är det?
I samarbete med Humtank och Riksbankens jubileumsfond.
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/Hus D
>> Livesändning

09:30-10:00 Morgonsoffa: Klimatkatastrof eller samhällsomställning - vad krävs av politiker och enskilda?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Almedalsbiblioteket, Foajén
>> Livesändning

09:30-10:30 Kan människan fulländas?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/hus D
>> Livesändning

10:00-12:00 Fred eller konflikt, finns lösningar?
Uppsala universitet i samarbete med Rotary.
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B51

11:00-12:00 Varifrån kommer musiken? Andliga och vetenskapliga perspektiv
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/Hus D
>> Livesändning

13:00-13:35 När omvärlden är i gungning - universitetens självständighet i en politiskt orolig tid
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/hus D
>> Livesändning

13:00-14:00 Integration av nyanlända
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Livesändning

13:40-14:15 Samverkan för kvalitet och nytta – vem ska leda, vem ska värdera?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sudentcentrum/hus D
>> Livesändning

14:35-15:10 När allt kan vara sant - forskares roll i en tid präglad av populism och ”alternativa fakta"
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/Hus D
>> Livesändning

15:00-16:00 Behövs nolltolerans?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Livesändning

15:20-16:00 Internationalisering i en tid av nya murar och ökad slutenhet – universiteten som brobyggare
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/Hus D
>> Livesändning

TISDAG 4/7

08:00-09:00 Hur stärker vi lärarnas möjligheter till professionell utveckling?
Uppsala universitet i samarbete med Nationalkommittén för matematik
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Livesändning

09:00-09:50 Sverige bäst i test – men varför?
Uppsala universitet i samarbete med Sveriges ingenjörer
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B22

09:30-10:00 Morgonsoffa: Makten över välfärden - bestämmer juridiken över politiken?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Almedalsbiblioteket, Foajén
>> Livesändning

09:30-10:30 Are universities making the world worse? Education and research in an age of climate change
Centrum för hållbar utveckling (CEMUS) vid Uppsala universitet i samarbete med SLU
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/Hus D
>> Livesändning

10:00-12:00 Spara eller bevara? Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B14

11.00-12.00 Den svenska rasismen och de mänskliga rättigheterna
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B 23
>> Livesändning

11:15-12:15 Det går inte alltid av sig själv – Utbilda för bättre samverkan mellan sjukvård näringsliv & akademi
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/Hus D
>> Livesänding

13:00-14:00 Hepatit C – Hur ska vi nå WHO-målet om eliminering av sjukdomen till år 2030?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Livesändning

13:40-14:40 Framtidens biobanker till patientens nytta
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/Hus D
>> Livesändning

14:00-14:50 Sverige bäst i test - universitetens roll i framtiden
Uppsala universitet i samarbete med Sveriges ingenjörer
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B22

15:00-16:00 Vilka kompetenser behövs på framtidens arbetsmarknad?
Uppsala universitet i samarbete med Humtank
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Livesändning

15:00-16:00 Att tänka fritt och rätt – om forskning, kritik och vetande i utmanande tider
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/Hus D
>> Livesändning

ONSDAG 5/7

08:00-08:45 Vad är sant och hur lever vi i postsanningens tid?
Uppsala universitet i samarbete med UNT
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/Hus D
>> Livesänding

08:00-09:00 Att skydda mänskliga rättigheter i normgivning och praktik
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B 23
>> Livesändning

08:30-09:30 Geopolitikens återkomst? Framtida utmaningarna för säkerhetssamarbetet i Östersjöområdet
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 5, Sal E22
>> Livesändning

09:30-10:00 Morgonsoffa: Vad kan ett fullskaligt brett universitet ge framtidens topptekniker?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Almedalsbiblioteket, Foajén
>> Livesändning

09:30-10:30 Leader or Laggard? Reviewing Sweden's climate and sustainability agenda
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/HusD
>> Livesändning

11:00-12:00 Oredlighet i forskning och etikprövning - hur skyddas patienten?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/HusD
>> Livesändning

12:00-12:30 Vilken nytta gör en stödtelefon mot våld? Tio år med Kvinnofridslinjen
NCK vid Uppsala universitet i samarbete med Psykisk Hälsa Huset
Plats:  Kinbergs plats 8

13:00-14:00 Vem ska lösa antibiotikaresistenskrisen?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Livesändning

13:00-13:45 Sustainable development dilemma – why are facts not enough to convince?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 5, Sal E22
>> Livesändning

13:00-13:45 Hur hållbart byggs våra städer?
Uppsala universitet i samarbete med Företagarna, Handelskammaren, Länsstyrelsen, Region Uppsala, SLU, Uppsala Kommun. Vi ger dig Mer Uppsala
Plats: Uteserveringen, Donners Hotel, Donners plats

13:30-17:30 Allergi - en tredjedel av befolkningen är drabbad
Uppsala universitet i samarbete med Företagarna, Handelskammaren, Länsstyrelsen, Region Uppsala, SLU, Uppsala Kommun. Vi ger dig Mer Uppsala.
Allergitestning kl 14-17.
Plats: Uteserveringen, Donners Hotel, Donners plats

14:00-14:45 Hållbar blå tillväxt – kan Gotland fungera som förebild?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 5, Sal E22
>> Livesändning

14:30-16:00 Beroendevården i ett helhetsperspektiv
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Livesändning

TORSDAG 6/7

08:00-09:00 Kris i språkfrågan?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Studentcentrum/Hus D
>> Livesändning

09:30-10:00 Morgonsoffa: När gränsen mellan åsikt och fakta suddats ut – forskares ansvar i postsanningens tid
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Almedalsbiblioteket, Foajén
>> Livesändning

09:45-10:30 Sekretess – hinder eller hjälp i arbetet mot våld?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sudentcentrum/hus D
>> Livesändning

11.00-12:00 Vilka förväntningar finns på svensk arbetsmarknadsutbildning för nyanlända akademiker?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/hus D
>> Livesändning

11:00-12:00 Att riva murar och öppna dörrar – hur ger vi näringsliv och akademi ökad access till varandra?
Uppsala universitet i samarbete med Örebro och Linköpings universitet
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Livesändning

13:00-14:00 Droger, trafficking och terrorism
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/hus D
>> Livesändning

13:30-14:30 Varför används inte den kunskap som finns – om hur friska och produktiva arbetsplatser skapas?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Livesändning

15:00-16:00 How do we build partnerships for addressing sustainability through education?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/hus D
>> Livesändning

15:00-16:00 Hur kan kommunerna lösa problemen med den allt sämre arbetshälsan och personalförsörjningen?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Livesändning

15:30-16:15 Miljön i Östersjön 10 år senare – vad har hänt?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 5, Sal E22
>> Livesändning

FREDAG 7/7

09:30-10:00 Morgonsoffa: Varför mår så många dåligt på jobbet?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Almedalsbiblioteket, Foajén
Livesändning