Alumn

Alumnnätverket

Nätverk för tidigare studenter

Uppsala universitets alumnnätverk är en mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande för 20 000 uppsalaalumner runt om i världen.

Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet och andra som står universitetet nära. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära räknas som alumner. Till viss del är nätverket även öppet för studenter och andra grupper med nära anknytning till Uppsala universitet.

I nätverket ingår ett växande antal alumn- och seniorföreningar och lokala föreningar runt om i världen. Många av föreningarna anordnar regelbundet, återträffar, föreläsningar, pubkvällar, jubileer och andra aktiviteter för dig som är medlem. Om du inte finner någon förening som passar dig hjälper vi gärna till att etablera en för dig och ditt nätverk. Kontakta alumnkontoret.

Logga in i alumnnätverket

Registrera dig som alumn

Nytta och nöje

I alumnnätverket håller du kontakten med både ditt universitet och andra alumner samtidigt som du knyter nya intressanta kontakter.

Som alumn erbjuds du möjlighet till karriärutveckling och kan samtidigt dela med dig av din kunskap. Du är en viktig ambassadör för Uppsala universitet. Dina erfarenheter från arbetslivet är värdefulla.

Delta i alumnföreningarnas och universitetets olika evenemang och aktiviteter. Via bland annat alumnernas nyhetsbrev håller du dig informerad om vad som händer.

Förmåner för dig som är medlem

  • Särskilda alumnerbjudanden som förmånligt pris på konserter, events och litteratur.
  • Kontakt med universitetets nuvarande studenter genom examensarbeten, praktikplatser, studiebesök, gästföreläsningar och mentorskap
  • Magasinet Nya Horisonter och e-nyhetsbrevet Horisont Uppsala
  • Aktuella nyheter från universitetet om utbildning och forskning
  • Kontaktuppgifter till studiekamrater, nationsvänner och alumnföreningar

Registrera dig!

För att kunna använda Alumnnätverket måste du registrera dig i nätverket.

Ditt användarnamn och ditt lösenord får du när du registrerat dig. Dina användaruppgifter skickas till din e-postadress.

I vissa fall hanteras din anmälan manuellt av en administratör, t ex om du har tagit din examen före ca 1990. Det dröjer då några dagar innan du får dina användaruppgifter.

Du väljer själv om vilka uppgifter som ska vara synliga för andra alumner. För alumner som ännu inte anmält sig syns bara namn och studieuppgifter.

Det kostar inget att använda Alumnnätverket och att vara med i nätverket förutsätter inga andra åtaganden.