Alumn

Ny verksamhetsplan för fortsatt positiv utveckling

2017-06-20

Uppsala universitet ser med tillförsikt på det kommande tre åren i verksamhetsplanen som nu klubbats av konsistoriet (styrelsen). Planen präglas av ökad långsiktighet men innehåller också bland annat en offensiv satsning på kompetensförsörjning.

– Det är viktigt att ge organisationen långsiktiga planeringsförutsättningar. Vi fortsätter att fokusera på kvalitet och stöd till de områden vi lyft fram i våra forskningsstrategier och gör också en offensiv satsning på meriteringsanställningar och gästprofessorsprogram, säger rektor Eva Åkesson.

– På utbildningssidan kommer utbyggnaden av nya program på Campus Gotland igång på allvar våren 2018. Dessutom ökar vi stödet till språkverkstaden och till förberedande kurser och behörighetsgivande kurser i svenska.

Kvalitetsarbetet fortsätter, universitetet sjösätter en intern utbildningsutvärdering och kommer att jobba med att dra nytta av den forskningsutvärderingen KoF-17 som nyligen gjorts och just nu analyseras. Vissa detaljer i sifforna återstår och kommer att tydliggöras i regeringens höstbudget.

– Det har aviserats ökade basanslag inom forskningen, vilket vi välkomnar, liksom utbyggnaden av de utbildningar regeringen prioriterat. Men vi hoppas även på fler utbildningsplatser att disponera fritt.