ASP - Aktiv studentmedverkan

Kontakta Oss

Vi som jobbar med projektet ser gärna att du kontaktar oss på  aktivstudentmedverkan@uadm.uu.se

Om du vill så kan du kontakta oss som jobbar med projektet personligen, kontaktuppgifter finns nedan.

Projektledare:

Ulrike Schnaas har arbetat som akademisk utvecklare på "enheten för kvalitetsutveckling och universitetspedagogik" (KUUP) sedan 2005 och är projektledare i vidareutveckling av aktiv studentmedverkan vid Uppsala universitet. Hon är doktor i tysk litteratur.

ulrike.schnaas@uadm.uu.se

Projektassistenter:

Alexis Engström är projektassistent i vidareutveckling av aktiv studentmedverkan vid Uppsala universitet, kursansvarig på CEMUS och alumn på lärarprogrammet. Han var en del av ett studentinitierat mentorskapsprogram vid Historiska institutionen under 2011, och har varit inblandad i att förespråka ett aktivt studentmedverkan sedan dess.

alexis.engstrom@csduppsala.uu.se

Susanna Barrineau är projektassistent i vidareutveckling av aktiv studentmedverkan vid Uppsala universitet, och var kursansvarig på CEMUS vid Uppsala centrum för hållbar utveckling. Hon har en kandidatexamen i internationella frågor och en masterexamen i Environmental, Politics and Globalization.

susanna.barrineau@uadm.uu.se