ASP - Aktiv studentmedverkan

ASP Nyheter

Få senaste nytt via vårt nyhetsbrev!

Aktiv studentmedverkan projektets slutrapport

Här kan du läsa Vidareutveckling av aktiv studentmedverkan vid UUs slutrapport samt bilagor till rapporten. Det redovisar arbetet som har pågått i två år, samt utmaningar som projektet har mött och rekommendationer för ett fortsätt och utökat arbete med aktiv studentmedverkan över hela universitet. Trevlig läsning! 

Vi kommer även arbeta på en mer fullständig rapport, som kommer att sammanställas och ges ut i enheten för universitetspedagogiks rapportserie med syfte att kunna vägleda lärare, studenter och pedagogiska utvecklare både vid Uppsala universitet och vid andra lärosäten, som ska arbeta med aktiv studentmedverkan. Rapporten kommer bland annat ge en mångfald av utförliga exempel på aktiv studentmedverkan samt diskutera relationen till andra lärandeformer.

April ASP News

Thank you for your patience with our long stretch of inactivity! We are just a few days away from sending away the ASP project final report to the Vice Chancellor, a work that has been in progress since January. This report lays out recommendations for the continuous development of ASP in the future at UU as well as reflects on the lessons learned over the past two years.

Not only have we been hunched over our desks writing a report, we have also been hard at work on our new webpage. The webpage is now live and full of film material, great examples from UU and abroad, resources for students and staff working with ASP, and much more! We hope this can act as a resource for anyone who wants to start working with or further develop an ASP initiative. We need your help to make this webpage as useful as possible. If you have any ideas on how this resource can be further developed we would be happy to hear from you!

upcoming events:

April 19, ASP Challenge Lab: co-creating co-creative spaces

Together with students and staff we would like to pilot a series of activities in order to test different spaces and formats for collaborations between staff and students. Welcome to this open space to take on the challenges of working in partnership. Send a message to aktivstudentmedverkan@uadm.uu.se with your name, institution, and what you would like to focus on during the evening. Light dinner will be served.

Blåsenhus, laborativa lärosalen, kl 18.00—20.30 (tentative starting time)

April 20, Lunchseminarium: Aktiv studentmedverkan- nu och i framtiden

Come eat a sandwich and participate in a conversation about the future of ASP at UU. Get an introduction to the new films and web material. How can these be used in practice? How can work with ASP continue to develop? Come with your ideas and questions or just an open curiosity! Registration still open! (Event in Swedish)

Blåsenhus, laborativa lärosalen, kl 12.30—14.00

April 21, Partnering for a Better World – co-hosted by ASP and the Matariki Global Citizenship Program

This event comes immediately after three intense days of faculty and students visiting from five universities, working together discussing and developing education, research and outreach initiatives for the new Matariki Global Citizenship Program. This co-hosted event merges the challenging themes of empowering learners and the role of university in the wider society. We invite all those interested to a discussion on the potential of active student participation in higher education to build democratic capacities and empower students to be active (global) citizens. Lunch will be served so be sure to register. There will also be several exciting international guests! Read more here.

Blåsenhus, 12:004, kl 09.15-12.30

More information soon on…

Co-creating ASP Days 2016 (to be held in the autumn)

As noted earlier, priorities concerning the future of ASP work have hindered the planning of ASP Days for this spring semester. However, characteristic to the very nature of ASP, we are eager to make the next ASP Days a co-created event! We therefore would like to invite all students and staff interested to a number of open workshops this spring semester to plan a larger autumn semester ASP event. Stay tuned for information on how to get involved.

Calling all mentors…

We have had the privilege to meet a large number of student mentors throughout this project. You have all been working hard this year, and surely have a lot of great experiences under your belt now. Come meet your fellow mentors for an evening of discussions and fika! More information to come!  

Nyheter Vårtermin 2016

Projektet för vidareutveckling av aktiv studentmedverkan har avslutades officiellt 31 december 2015.

ASP arbetet fortsätter under 2016 genom framförallt utbildningar till studentledare och riktade konsultationer till lärare och studenter. En stor insats går också till skrivande av en rapport kring vad vi har lärt oss under dessa två år i projektet, med huvudsyfte att utvärdera samt rekommendera vad som behövs för kontinuerligt ASP-arbete vid Uppsala universitet i framtiden. Rapporten levereras till rektor i mitten av april 2016.

Vi bidrog med en bokrecension av Engaging Students as Partners in Learning and Teaching by Alison Cook-Sather, Catherine Bovill, and Peter Felten som publicerades i senaste numret av Högre utbildning, en vetenskaplig e-tidskrift.  

Boken har varit en ständig resurs och källa till inspiration för vårt projektarbete och vi kan varmt rekommendera den till både studenter och lärare som är nyfikna på hur partnerskap kan leda till ett djupare engagemang för lärande. Läs bokrecensionen och flera intressanta artiklar genom att klicka här.

Vad gäller utveckling av studentengagemang internationellt finns det ett nytt projekt som heter REACT - Realising Engagement Through Active Culture Transformation som är ett kollaborativt projekt mellan tre universitet i Storbritannien.

Ett särskilt fokus ligger på så kallade "svåra att nå" studenter. Projektet ledds av lärare med mycket erfarenhet av studentengagemang och partnerskap. De bygger just nu upp en spännande resurssida för alla som är intresserade. Kolla in den här:http://www.studentengagement.ac.uk/index.php