Goda exempel av aktiv studentmedverkan

För att ge inspiration till att starta nya eller vidareutveckla befintliga initiativ har vi samlat olika exempel från Uppsala universitet.

Hitta inspiration

Vi har lagt upp exemplen utifrån hur man kan arbeta med aktiv studentmedverkan

Aktiv studentmedverkan inom en kurs

Exempel på hur studenter kan stödja lärandet för sina medstudenter i samma kurs. Klicka på länkarna för att läsa mer om varje exempel.

 • Kamrat-bedömning: Studenter ger återkoppling till sina medstudenter genom förberedda kriterier. 
 • Lärare för en dag: Studenter som är "lärare för en dag" kan ge föreläsningar, leda diskussioner, utföra demonstrationer, köra experiment, etc. Läs Peer teaching ppt.
 • “Learning Labs”Studenter förbereder ett visst moment som genomförs i smågrupper.
 • “Det saknade perspektivet”: Här läggs in ett ledigt tillfälle i kursens schema, där studenterna får fylla passet med ett tema, en metod, en gäst eller ett studiebesök som behandlar någonting som de har saknat. 
 • "Study zombies": Studenter får i uppgift att engagera sina medstudenter kring ett tema som väcker deras intresse för den aktuella kursen. Läs bidrag 23 i Studenttävling häfte. 
 • Scalable Learning: En nätbaserad flipped-classroom platfform med interaktiva föreläsningar på nätet.
 • Student-ledda seminarium och the 30-day challenge: Studenterna få tillfälle att i små grupper leda sina medstudenter i ett pass samt göra ett projekt, the 30-day challenge. 

AKTIV STUDENTMEDVERKAN INOM ETT program

Seniora studenter tar ansvar för nya studenters lärande.

AKTIV STUDENTMEDVERKAN mellan vetenskapsområden

Studenter från olika vetenskapsområden samverkar för ökad inlärning

 • CEMUS: Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) arbetar tvärvetenskapligt med studentledda kurser inom hållbar utveckling. 
 • Model United Nations: Studenter organiserar årlig simulering av Forenta Nationernas arbete.  
 • Eksperter i team: En kurs som erbjuds på flera nordiska universitet (grundades vid NTNU i Norge) där studenterna utvecklar sin tvärvetenskapliga samarbetsförmåga. Erbjuds för första gången vid UU hösten 2016. 

AKTIV STUDENTMEDVERKAN i planering och utvärdering

Samarbeten mellan lärare och studenter i planering, kursvärdering, och examination.

 • Kårens litteraturgranskning: Studenter granskar kurslitteratur på olika institutioner. Se deras presentation vid ASP-dagarna, eller läs mer på kårens hemsida.
 • Utvärdering hos personalpersonalvetare: Studenter som genom att intervjua andra studenter utvärdera ett helt program 
 • CEMUS: Vid Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) anställs studenter för att i samarbete med lärare planera, genomföra och utvärdera universitetskurser. 
 • Fysik för kemister: En kurs gjort om av studenter och lärare tillsammans. 
 • Kollaboration i fysioterapi program: Studenterna i samarbete med lärare planerar att skapa ett bättre forum för dialog när det gäller förslag på förändringar i upplägg av och innehåll i en kurs.
 • Kursutveckling i informatik och media: Studenter som har redan gått en kurs samarbetar med lärare för att utveckla kursen.


​AKTIV STUDENTMEDVERKAN utanför klassrummet

Studenter medverkar för ökad inlärning hos sina medstudenter samt skolelever.

 • Ekolibria: Organisation startad av masterstudenter i hållbar utveckling. De jobbar med gymnasiestudenter kring frågor om hållbar utveckling. Se deras presentation från ASP-dagarna 2015.
 • Den reflekterande ingenjören: Förening startad av studentersom bl.a. anordnar seminarier kring frågor som studenterna saknar i sina ordinarie kurser, som etik och hållbar utveckling.

Ladda hem exempel och lägg till dina egna

Vi har sammanställt många exempel i pdf-format som kan laddas hem. Exemplen är skrivit av de olika lärare och studenter som själva arbetar med exemplet! 

Känner du till något annat exempel som kan vara med i exempelsamligen? Kontakta oss gärna och fyll i mallen för goda exempel.  

Fler exempel och mer inspriation från litteratur och forskning kan hittas i vår referenssamling.

Studenters tävlingsbidrag för en bättre utbildning

Som en del av ASP-dagarna 2015 utlystes en studenttävling som frågade "Hur kan du göra din utbildning bättre?". Målet med tävlingen var att samla samt sprida bra idéer studenter har om hur utbildningen kan utvecklas. Läs studenters idéer om hur man kan öka engagement hos medstudenter, inkludera perspektiv de tycker saknades i sina kurser, och hur man kan göra undervisningen mer interaktiv. Läs alla bidrag här. 

Internationella exempel

Utanför Uppsala universitet finns det många som arbetar med olika former av aktiv studentmedverkan. Vi har samlat exempel från två böcker om aktiv studentmedverkan. Klicka på länkerna för att läsa mer: 

I oktober 2015 besökte Alison Cook-Sather Uppsala universitet och berättade om hur de arbetar med "students as partners" på hennas hemuniversitet Bryn Mawr College i USA (FILM 3min41sek). 

Students as partners

Alison Cook-Sather runs a program where students partner with teachers to develop the education.

 • The program "pairs undergraduate students with faculty members who wish to analyze and, perhaps, revise their pedagogical approaches over the course of a semester"  
 • "The focus of their partnerships is teaching rather than content; the student consultants explore with faculty members classroom dynamics, pedagogical approaches, and the learning experiences of students enrolled in the course” 

From Engaging Students as Partners in Learning and Teaching (2014), by Alison Cook-Sather, Catherine Bovill and Peter Felten.