ASP - Aktiv studentmedverkan

Hur arbetar man med aktiv studentmedverkan som student?

Även om aktiv studentmedvekan kan ta olika former, är en gemensamhet att studenter tar en mer aktiv roll i sin utbildning, oftast genom samarbeten med lärare. Detta kan ske på studenters eller lärares initiativ. Studenter och lärare har olika roller, men kan arbeta tillsammans för att göra utbildningen bättre och mer spännande. Ofta är de mest lyckade initiativen inom aktiv studentmedverkan de där studenter och lärare stödjer varandra.

Många av de exempel av aktiv studentmedverkan som finns vid Uppsala universitet startades av studenter som ville förbättra sin utbildning, lyfta saknade perspektiv eller stödja andra studenters lärande. Mentorskapsprogrammet, där studenter handleder gruppdiskussioner, Den reflekterande ingenören, en förening som lyfter perspektiv som saknas i utbildningen, och CEMUS, ett student-ledd centrum för miljö- och utvecklingsstudier, är alla exempel på initiativ som startades av studenter, oftast med stöd av lärare och universitetsanställda. 

Kontakta gärna oss för att träffas, diskutera och utveckla dina idéer, få kontakt information till olika stödjande personer vid universitetet, eller om du behöver stöd eller inspiration! 

Inspirerande Litteratur

Studenter också skriver om utbildningar som främjar lärande på bästa sätt. Sveriges förenade studentkårer publicerade ett student perspektiv på pedagogik i högskolan. Läs publikationen här.