Att möta hälsoutmaningar med medborgarmedverkan och interprofessionell samverkan - teori och praktik (5 HP)

Här är kursen för dig som vill göra skillnad på riktigt. Med start 6 mars 2018 kan du tillsammans med studenter från andra discipliner lära dig om samverkansarbetets teori och praktik. Anmäl dig senast 28 februari!

I dagens folkhälsoarbete räcker det inte med kunskap inom en specialiserad profession. Det krävs även kompetens att involvera medborgare och att delta i interprofessionell samverkan där olika kompetenser bidrar till att hantera hälsoproblem. Här är kursen där du lär dig om samverkansarbetets praktik och teori – och stärker din förmåga att göra skillnad.

Under kursen genomför du ett samverkansarbete tillsammans med studenter från olika discipliner. Utifrån medborgarens behov planerar, genomför och utvärderar ni en folkhälsoaktivitet vid ett större publikt evenemang i Uppsala eller Visby. Ni testar ni en uppsättning teoretiska verktyg och praktiska metoder. Genom feedback från kursledare, medborgare och studenter lär ni er genom att samverka på riktigt.

Kursen vänder sig till studenter som läst minst 4 terminer på ett program med relevans för individers hälsa och välmående. Vi avser att i framtiden erbjuda kursen i det ordinarie kursutbudet.

Kursen ges nio tisdagskvällar med start 6 mars 2018 och avslutas med en aktivitet i maj eller september. Kursen går på kvartsfart, påverkar inte din ordinarie utbildning och ska ses som ett komplement för att spetsa din utbildningsprofil. Kursen ges huvudsakligen på svenska och är en del av Uppsala universitets arbete inom EIT Health.

Ladda hem Kursplan
Ladda hem Schema
Ansök till kursen
http://doit.medfarm.uu.se/kurt11149 (2017-11-27–2018-02-28)

Kontakt:
Helena Grönqvist, 0736-23 65 00
Alexander Hellquist, 0734-60 65 90
Martin Westin, 018-471 84 08