Quality assurance

Publications about educational development

Uppsala University has published reports and other publications about various aspects of quality efforts in educational development.
Some of the reports and publications are not published in DiVA. For more information see reports about pedagogical development (in Swedish).

For more information please contact Charlotte Sundström.

 • Henriksson, Ann-Sofie

  Att förebygga plagiat i studentarbeten: en pedagogisk utvecklingsmöjlighet

  2008.

 • Johansson, Britt-Inger

  Att undervisa med vetenskaplig förankring - i praktiken!: Universitetspedagogisk utvecklingskonferens 8 oktober 2009

  2010.

 • Andreasen, Katarina; Magnusson, Maria

  För pedagogisk utveckling tillsammans: Lärare och studenter som medskapare av utbildningen. Universitetspedagogisk utvecklingskonferens 14 oktober 2015

  2016.

 • Gunnlaugsson, Geir

  I stort och smått – med studenten i fokus: Universitetspedagogisk utvecklingskonferens 16 oktober 2013

  2014.

 • Axelsson, Svante; Lundkvist, Emma; Reinholdsson, Peter; Swartling, Maria et al.

  Konsten att examinera: Några exempel och förslag

  2015.

 • Schnaas, Ulrike

  Könsmedveten forskarhandledning: teoretiska utgångspunkter och praktiska erfarenheter

  2011.

 • Mehrens, Patrik

  Learning from Liberal Arts Education: Ideas for the Improvement of Undergraduate Education in Sweden

  2006.

 • Wickström, Johan

  Mångfaldsmedveten pedagogik för universitetslärare

  2011.

 • Gärdebo, Johan; Wiggberg, Mattias

  Students, the university´s unspent resource: Revolutionising higher education through active student participation

  2012.

 • Reinholdsson, Peter

  Train with Care!: On Developing a Supervisor Training Programme and Strategies for Managing Supervisory Issues

  2004.

 • Henriksson, Ann-Sofie

  Undervisa tillgängligt!: Pedagogiska verktyg för likabehandling av studenter med funktionshinder

  2003.

 • Gunnlaugsson, Geir

  Universitetspedagogisk utveckling och kvalitet - i praktiken!: Universitetspedagogisk utvecklingskonferens 6 oktober 2011

  2012.

 • Lagerqvist, Christopher

  Vad är "högre" i den högre utbildningen?: Om den högre utbildningens kvalitativa mervärde inom historieämnet vid University of Oxford och Uppsala universitet

  2010.