Syllabus for Term Course 4: Criminal Law and Procedural Law

Terminskurs 4: Straffrätt och processrätt

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2JJ304
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: G2F
 • Grading system: Fail (U), Pass (B), Pass with credit (Ba), Pass with distinction (AB)
 • Established: 2011-04-15
 • Established by: The Educational Board of Law
 • Revised: 2013-04-09
 • Revised by: The Educational Board of Law
 • Applies from: week 04, 2013
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Law

Reading list

Reading list

Applies from: week 01, 2019

 • Asp, Petter Internationell straffrätt

  2., [omarb. och utök.] uppl.: Uppsala, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Asp, Petter; Ulväng, Magnus Jareborg, Nils Kriminalrättens grunder

  2., omarb. uppl.: Uppsala: Iustus, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Rättegång. : H. 1 Ekelöf, Per Olof; Edelstam, Henrik; Heuman, Lars; Pauli, Mikael

  9., [omarb. och rev]. uppl.: Stockholm: Wolters Kluwer, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Ekelöf, Per Olof; Pauli, Mikael; Edelstam, Henrik Rättegång. : H. 2

  9., omarb. och rev. uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Ekelöf, Per Olof Rättegång : Tredje häftet

  Åttonde upplagan: Stockholm: Norstedts juridik, [2018]

  Find in the library

  Mandatory

 • Ekelöf, Per Olof; Edelstam, Henrik; Heuman, Lars Rättegång. : H. 4

  7., omarb. och rev. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Ekelöf, Per Olof; Edelstam, Henrik; Pauli, Mikael Rättegång. : H. 5

  8., [rev. och utök.] uppl.: Stockholm: Norstedt, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Ekelöf, Per Olof; Edelstam, Henrik; Pauli, Mikael Rättegång I-V. : Supplement

  Trettonde upplagan: Stockholm: Wolters Kluwer, [2016]

  Find in the library

  Mandatory

 • Heuman, Lars Specialprocess : utsökning och konkurs

  7., [omarb.] uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Brotten mot person och förmögenhetsbrotten Jareborg, Nils; Friberg, Sandra; Asp, Petter; Ulväng, Magnus

  2., [uppdaterade] uppl.: Uppsala: Iustus, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Jareborg, Nils; Zila, Josef Straffrättens påföljdslära

  5 uppl.: Wolters Kluwer, 2017

  Find in the library

  Mandatory

 • Welamson, Lars; Munck, Johan Rättegång. : 6 Processen i hovrätt och Högsta domstolen

  5., [rev.] uppl.: Stockholm: Wolters Kluwer, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Brotten mot allmänheten och staten Jareborg, Nils; Friberg, Sandra; Asp, Petter; Ulväng, Magnus

  2. uppl.: Uppsala: Iustus, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Zila, Josef Specialstraffrätten : en introduktion

  8. uppl.: Wolters Kluwer, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Övrigt: Visst stencilerat material

  Find in the library

  Mandatory

 • Bylund, Torleif Repetitionskompendium i processrätt : med facit och interaktiva nätfigurer, www.processfig.se

  8. uppl.: Uppsala: Iustus, 2010

  Find in the library

Reading list revisions