Master’s studies

Syllabus for Advanced Course in Swedish as a Foreign Language, 20 weeks

Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning, 20 veckor

Syllabus

 • 0 credits
 • Course code: 5PU033
 • Education cycle: Pre-university level
 • Main field(s) of study and in-depth level: _
 • Grading system: Fail (U), Pass (G)
 • Established: 2013-05-22
 • Established by: The Department Board
 • Revised: 2015-10-14
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 03, 2016
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Scandinavian Languages

Content

1. Oral proficiency and listening comprehension 0.0 credits

2. Writing proficiency 0.0 credits

3. Reading comprehension 0.0 credits

4. Language and learning in an academic context 0.0 credits

Reading list

Reading list

Applies from: week 03, 2017

 • Blomström, Vendela; Persson, Catarina Muntlig interaktion i akademiska sammanhang

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Asker, Kristina Skrivhjulet : en lärobok om genrer för svenska som andraspråk

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier utbildning, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Fasth, Cecilia; Kannermark, Anita Form i fokus : övningar i svensk grammatik. n D. B

  1. uppl.: Lund: Kursverksamheten, 1997

  Find in the library

 • Köhler, Per Olof; Hene, Birgitta; Messelius, Ulla Natur och kulturs svenska ordbok

  1. uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 2001

  Find in the library

  Mandatory

 • Åström, Monika Språkporten : [svenska som andraspråk 1, 2, 3]

  2., [aktualiserade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Blomström, Vendela; Wennerberg, Jeanna Akademiskt läsande och skrivande

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions