Rudbeckdagen med pris till cancerforskare

15 October 2012

Cancerforskaren Bengt Westermark tilldelas årets Olof Rudbeckpris och ger sin prisföreläsning på Olof Rudbeckdagen den 19 oktober, som i år har sjukdomen KOL som tema.

”KOL – När luften tryter” är temat för 2012 årets Olof Rudbeckdag. Det bjuds på intressanta föreläsningar av framstående forskare. Årets program fokuserar på KOL- kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Årets mottagare av Olof Rudbeckpriset, Bengt Westermark, är seniorprofessor i tumörbiologi vid institutionen för immunologi, genetik och patologi. Priset har instiftats av Upsala Läkareförening och delas ut för framstående insatser inom grundforskning som fått stor klinisk betydelse. Bengt Westermarks forskning handlar huvudsakligen om maligna gliom, den vanligaste formen av hjärntumör hos vuxna. Forskargruppen försöker förstå vilka genetiska förändringar som ligger bakom uppkomsten av tumören för att öka möjligheten att ta fram nya behandlingsmetoder mot sjukdomen.

Under dagen sker även utdelning av Eric K Fernströms svenska pris, för yngre särskilt lovande forskare samt PhARF:s internationella pris med efterföljande pristagarföreläsningar.

Tid: Fredag 19 oktober, 9.30-16.30 (kaffe serveras från 9.00)
Plats: Grönwallsalen, UAS, ingång 70

Olof Rudbeckdagen är ett årligen återkommande öppet evenemang som anordnas för att främja och sprida kännedom om aktuell medicinsk forskning. Arrangörer är Upsala Läkareförening och vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.