News & media

Bygger upp Uppsala universitets närvaro i Sydostasien

”Sydostasien är en region som är väldigt intressant för universitetet”, menar Anna-Klara Lindeborg som tar över som universitetets representant på lokalkontoret i Vietnam.

I augusti byter Anna-Klara Lindeborg miljön i Uppsala mot ett kontor en våning ovanför den svenska ambassaden i Hanoi. Anna-Klara Lindeborg är universitetets nya representant i Hanoi med uppdrag att utveckla närvaron i Sydostasien.

I augusti går flyttlasset. Anna-Klara Lindeborg tar med sig familjen och flyttar till Hanoi och arbetet på universitetets representationskontor de närmaste två åren.

Universitetets kontor i Hanoi startades hösten 2014 och Anna-Klara Lindeborg började arbeta deltid i Hanoi på distans när dåvarande representanten Detlef Clöwe gick i pension. Från augusti har hon tjänstledigt på heltid från sin ordinarie tjänst vid universitetsförvaltningen.

 – Jag har ett brinnande intresse för internationella frågor. Tidigare har jag jobbat mycket framför allt i Laos. Jag skrev min avhandling i kulturgeografi där och har många kontakter och är insatt i regionens politik. När möjligheten att söka den här tjänsten dök upp tvekade jag inte. Jag och min man hade länge pratat om att söka arbete i regionen eftersom min man är infektionsläkare.

Startade med uppdragsutbildning

Kontoret startade i samband med en uppdragsutbildning och rektor Eva Åkesson har beslutat om fortsatt verksamhet i minst två år till.

– Sydostasien är en region som är väldigt intressant för universitetet. Det är en region med stark ekonomisk tillväxt och många väljer att åka utomlands för att studera. I dagsläget har vi mest samarbeten i Hanoi men jag vill att vi når ut mer utanför huvudstaden i Vietnam och också till andra länder i Sydostasien och kanske södra Kina.

I Hanoi kommer hon att arbeta med att utveckla nätverk och projekt inom både utbildning och forskning, men också vara en knutpunkt för studentrekrytering. Det går inte att ta miste på att Anna-Klara Lindeborg brinner för att utveckla samarbetet, under intervjun antecknar hon ivrigt idéer som dyker upp under samtalet.

 – Jag blir så engagerad, det finns så många möjligheter, säger Anna-Klara Lindeborg medan hon antecknar. Men vi måste bli bättre på att synliggöra vad som görs för alla i Sverige.

Ska öka anställbarheten

Kontoret bistår en rad projekt, bland annat ett samarbete mellan europeiska och vietnamesiska universitet där huvudsyftet är att öka anställbarheten för vietnamesiska studenter.

 – Vi har också ett spännande gemensamt program på gång. De är inte helt lätta att få till stånd men det här är mer praktiskt genomförbart eftersom studenterna ska läsa tre år i Vietnam och ett år i Uppsala och får både en kandidatexamen i Vietnam och en i Uppsala. Om det fungerar väl kan vi använda samma modell inom andra utbildningar, hoppas Anna-Klara Lindeborg och fortsätter att skissa planer på utbyggnad av kontakter inom forskning.

Där kan det göras mer och hon berättar om pågående diskussioner om att fler lärosäten ska ingå i Hanoi-kontoret.

 – Vi kan samarbeta mer kring internationalisering mellan lärosäten i Sverige. Det skulle öka Sveriges styrka på plats i till exempel Vietnam, menar hon.
---

Fakta – Anna-Klara Lindeborg

Titel: Projektledare vid avdelningen för internationell samordning

Fritidsintressen: Motion, naturen, barnen, läsa och se på film.

Senast sedda film: Den allvarsamma leken av Pernilla August

Bäst med Sydostasien: Människor är välvilliga och lätta att komma inpå livet. Deras temperament är ganska likt det svenska.

Ser fram emot: Värmen och att slippa regnkläder för barnen.

Kommer att sakna: Kollegor på plats

Projekt inför flytten: Börja lära sig vietnamesiska.

7 June 2017