Tre Uppsalaforskare belönas av Kungl. Vetenskapsakademien

13 February 2015

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat belöna tre forskare från Uppsala universitet för insatser inom matematik, medicin och astronomi.

Här är priserna från Kungl. Vetenskapsakademien:

Edlundska priset 2015:
50 000 kr tilldelas Anders Karlsson, Matematiska institutionen, ”för hans viktiga och nyskapande arbeten i ergodteori och teorin för dynamiska system med geometriska tillämpningar”.

Hilda och Alfred Erikssons pris 2015:
150 000 kr tilldelas Per Westermark, Institutionen för immunologi, genetik och patologi,
”för hans viktiga upptäckter rörande amyloidos, dess struktur och koppling till sjukdom”.

Wallmarkska priset 2015:
50 000 kr tilldelas Paul Barklem, Institutionen för fysik och astronomi, ”för hans nydanande kvantfysikaliska analys av stjärnspektra resulterande i precisionsmätningar av grundämneshalter i stjärnor, särskilt Vintergatans äldsta stjärnor”.

Priserna kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst 31 mars 2015.