Välbesökt alumnträff i San Francisco

16 February 2015

Inspirerande samtal vid alumnträffen i San Francisco. Fr v: John Severinghaus, Lars Johansson, Anna Zorzet, Barbro Osher, Karl Mettinger samt Lena Sivik.

I samband vetenskapskonferensen AAAS i San José anordnades en träff för alumner och andra vänner i San Francisco den 12 februari. Över 60 personer kom till föreläsningarna och det efterföljande minglet.

Evenemanget ordnades på initiativ av UUs alumnchapter för amerikanska västkusten, som tillsammans med American Friends of Uppsala University och andra lokala organisationer, hade bjudit in alumner och andra vänner till träffen.

De över 60 gästerna bjöds på ett digert program med föredrag av Sveriges generalkonsul i San Francisco, Barbro Osher och uppsalaforskare från nätverket ReAct och efterföljande mingel.

Kvällen inleddes med att Lars E. Johansson, ordförande för US Alumni West Coast Chapter, hälsade alla välkomna till K&L Gates kontor där evenemanget hölls.

- Det är så inspirerande att träffa forskare från Uppsala universitet och vi hoppas att detta kan inspirera fler alumner att engagera sig här i Bay Area området, sade Lars Johansson.

Sveriges generalkonsul i San Francisco, Barbro Osher, berättade om hur man arbetar proaktivt med samverkan mellan svenska och amerikanska intressen i Bay Area.

- Svenska lärosäten spelar en viktig roll i vårt arbete. Samarbetet stärker Sveriges position i Bay Area och det är viktigt att också alumnerna stödjer sitt universitet på olika sätt, menade Barbro Osher.

Uppsalaforskarna Diarmaid Hughes och Anna Zorzet från ReAct-nätverket fortsatte kvällen med två presentationer om antibiotikaresistens och det angelägna arbetet som forskare i Uppsala är engagerade i. På evenemanget deltog även två av Uppsala universitets hedersdoktorer, Prof. John Severinghaus och Prof. Jack Kirsch.  

Representanter från Uppsala universitet berättade även om möjligheterna att stödja till exempel ReAct-nätverket och arbetet mot antibiotikaresistens genom gåvor och donationer. Läs mer på Uppsala universitets webbsida www.uu.se/stod-uu.