Geometri och fysik

Var möts matematik och fysik? Här kan ni hitta forskning som utforskar gränslandet mellan de två ämnena. Välkommen till hemsidan för projektet "Geometri och Fysik" som är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Om projektet "Geometri och Fysik"

Tack vare den framträdande roll som strängteori har haft i interaktionen mellan matematik och fysik, har vi de senaste 20 åren sett stora framsteg inom både matematiken och fysiken. Strängteori, och även kvantfältteori, har gett upphov till många omvälvande idéer som lett till både en revolution av existerande matematiska forskningsområden men även helt nya områden. I projektet "Geometri och Fysik" studerar vi olika områden som har resulterat från denna interaktion mellan matematik och fysik.