Students

Statistiken och verkligheten

  • Date: 3/21/2018 at 12:15 PM 1:00 PM
  • Location: Ekonomikum Digitala bibliotekslabbet, Ekonomikums bibliotek
  • Lecturer: Anna Carlsund och Mats Forsberg från Statisticon
  • Organiser: Uppsala universitetsbibliotek
  • Contact person: Hanna Flyckt
  • Föreläsning

A lecture on new statistic tools and methods. The lecture will be held in Swedish.