Forskning

Visste du att …

… Alfred Nobel blev filosofie hedersdoktor vid en stor jubelfestpromotion vid Uppsala universitet 1893.

1893 firade universitetet 300-årsminnet av sitt återupprättande i samband med Uppsala möte.

Jubelfesten blev en angelägenhet för hela Uppsala och staden var dekorerad med allehanda utsmyckningar, däribland triumfbågar av granris och illuminationer.

Alfred Nobel var en av filosofiska fakultetens hedersdoktorer men han promoverades absens (han var inte där själv) och fick således aldrig uppleva de festliga anordningarna eller promotionsmiddagen, som då hölls på Hotell Gillet.

Det band som knöts hösten 1893 lever dock kvar än i dag genom Nobelpristagarnas traditionella besök vid universitetet i samband med prisceremonin.