Forskning

Ny läkemedelskandidat svälter ut vilande cancerceller

2014-02-18

Bilden visar hur molekylen VLX600 på fyra dagar dödar den syrefattiga centrala delen av en konstgjord tumör.

Forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet presenterar i en studie i Nature Communications en ny läkemedelskandidat som selektivt dödar vilande celler i cancertumörer genom att svälta ut dem. Dessa tumörceller som återfinns i syrefattiga delar av solida tumörer är resistenta mot konventionell behandling.

I solida cancertumörer som är större än några millimeter råder vanligen både brist på syre och näringsämnen, eftersom blodkärlsförsörjningen är sämre jämfört med i frisk vävnad. Det resulterar i sin tur i att cancercellerna delar sig långsammare och hamnar i ett slags vilande tillstånd och därmed också blir svårare att behandla med radio- eller kemoterapi. Efter en cancerbehandling kan dessa vilande cancerceller åter börja dela sig.

– Det vi ville göra i den här studien var att utnyttja den unika miljön som uppstår i en tumör för att hitta något som är extra giftigt för sådana cancerceller med näringsbrist, säger Mårten Fryknäs, docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

Forskarna har identifierat en molekyl kallad VLX600 som i olika försök visat sig vara verksam mot koloncancerceller som finns djupt inne i en tumör.

– VLX600 har en mild hämmande effekt på mitokondriernas andning, och vi har upptäckt att dessa celler har en begränsad möjlighet att kompensera bristande mitokondriefunktion med ökat glukosupptag. Därför dör de av svält, säger Stig Linder, professor i experimentel onkologi vid Karolinska institutet som lett studien.

Forskningsgruppen i Uppsala har letts av professor Rolf Larsson vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin.

Molekylen VLX600 är framtagen i samarbete med det Uppsalabaserade biotechföretaget Vivolux AB där professor Stig Linder sitter med i styrelsen. En klinisk studie av substansen planeras under året i samarbete med amerikanska forskare. Forskningen har finansierats med anslag från Cancerfonden, Radiumhemmets Forskningsfonder, Vetenskapsrådet, Alex and Eva Wallströms Stiftelse, samt SSF.

Läs hela artikeln.