Forskning

Högre temperaturer ökar metanutsläpp från vattenmiljöer

2014-03-27

Stigande globala temperaturer kommer att leda till ökande naturliga utsläpp av växthusgasen metan från vattenmiljöer – något som i sin tur kan bidra till ytterligare uppvärmning på jorden. Det visar en studie som har publicerats i tidskriften Nature.

Bakom studien står en internationell forskargrupp. Från Uppsala universitet har Cristian Gudasz, postdoktor vid  institutionen för ekologi och genetik deltagit.

Studien baseras på data från hundratals experiment och fältmätningar och visar att metanutsläppen från våtmarker, sjöar och risfält ökar med ökande temperatur på samma sätt som i laboratorieförsök där metanbildning i sediment studerats.

Våra vattenmiljöer, inklusive de människorna skapat (till exempel dammar och risodlingar), bidrar redan idag med mer än hälften av de globala metanutsläppen till atmosfären och studiens resultat visar att de framtida växthusgasutsläppen från dessa miljöer har underskattats.

Metan är en av de viktigaste växthusgaserna och 1 kilo metan ger 25 gånger så stor uppvärmningseffekt som 1 kilo koldioxid i atmosfären över 100 år. Metan produceras främst av en grupp uråldriga mikroorganismer som tillhör gruppen Archaea, och metanbildningen sker vid nedbrytning av organiskt material i syrgasfria miljöer.

Artikeln visar att även utsläpp av koldioxid från vattenmiljöer ökar om det blir varmare, men att metanutsläppen ökar ännu snabbare. Det innebär att metanets betydelse för klimatet kan komma att gradvis öka jämfört med koldioxid i en varmare framtid.

Läs mer i pressmeddelande från Linköpings universitet.

Methane fluxes show consistent temperature dependence across microbial to ecosystem scales, Gabriel Yvon-Durocher, Andrew P. Allen, David Bastviken, Ralf Conrad, Cristian Gudasz, Annick St-Pierre, Nguyen Thanh-Duc and Paul A. del Giorgio, Nature (2014), doi:10.1038/nature13164