Forskning

Nyupptäckt avvikelse i nervcellers skyddsmekanism kan leda till tumörutveckling

2015-04-02

Ny forskning vid Uppsala universitet visar att det finns celler som fortsätter att dela sig trots att de får signaler som borde förhindra det. Resultaten, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Cell Cycle, visar att det finns celler i näthinnan som saknar några av de mekanismer som utvecklats för att skydda dem om något skulle gå fel.

Celler har olika mekanismer som skyddar mot bland annat uppkomsten av cancer. Vid skador på DNA aktiverar cellen signalvägar som antingen leder till att cellen försöker reparera skadan eller, om skadan inte kan repareras, leder till att cellen begår självmord, så kallad programmerad celldöd.
 
I en ny studie visar professor Finn Hallbööks forskargrupp att det finns nervceller i näthinnan som har en avvikande skyddsmekanism under en period av nervcellsbildningen. Dessa celler kan kringgå de signaler som vanligtvis bromsar upp celldelningen och därmed fortsätta att dela sig. Risken ökar då att dessa celler ackumulerar skador och förändringar (mutationer) som bidrar till utveckling av den elakartade ögontumören retinoblastom. Retinoblastom är ovanlig och uppstår hos små barn ofta yngre än tre år.
 
- Resultaten har gett ökad förståelse för centrala processer i celler som kan bidra till tumörbildning i förstadieceller i nervsystemet. Jag hoppas att resultaten därmed öppnar det upp möjligheten att långsiktigt utveckla nya verktyg för behandling av sjukdomar, säger Shahrzad Shirazi Fard, forskaren bakom studien.

Shahrzad Shirazi Fard disputerade i juni 2014 och har i sin avhandling kartlagt de celler i näthinnan som uppvisar en rad nya egenskaper som tidigare varit okända.

Publikationer:
The terminal basal mitosis of chicken retinal Lim1 horizontal cells is not sensitive to cisplatin-induced cell cycle arrest.  Shirazi Fard S, Thyselius M, All-Ericsson C, Hallböök F. Cell Cycle. 2014;13(23):3698-706.

Arbetet uppmärksammas i News & Views i samma tidsskrift:
To go or not to go? Andäng M. and Sekyrova P. 2015: 14(7)

För mer information, kontakta:
Shahrzad Shirazi Fard, PhD Med. Sci, forskare vid Institutionen för neurovetenskap, tel: mobil +46(0)73-9986433, e-post: shahrzad.shirazifard@neuro.uu.se
Professor Finn Hallböök, mobil +46(0)73-0417150, e-post: finn.hallbook@neuro.uu.se  
eller Cecilia Yates, informatör vid Institutionen för neurovetenskap, tel: 0704-334801, e-post: cecilia.yates@neuro.uu.se