Forskning

Fiskar i nöd signalerar efter hjälp

2015-10-28

En ny studie visar att de små s k Frökenfiskarna sänder ut kemiska alarmsignaler när de är jagade. Det lockar till sig flera rovfiskar som i sin tur ger dem större chans att fly.

I en ny unik studie visar forskare från Uppsala universitet och James Cook Universitet i Australien att små bytesfiskar fångade av rovdjur utlöser en kemisk signal - ett nödanrop - som på ett sinnrikt sätt ökar deras chanser för överlevnad.

Fisken bär inom sig en kemisk substans som frigörs när den skadas. Fiskar i omgivningen som upptäcker den kemiska substansen svarar med att bli rädda och gömma sig, men det har hittills varit oklart hur fisken som frigör substansen själv drar nytta av fenomenet.

- I decennier har forskare diskuterat den evolutionära härkomsten av dessa kemiska alarmsignaler, säger studiens försteförfattare, Oona Lönnstedt, forskare i fiskekologi vid Uppsala universitet.

Trots uppenbara vinster med flyktresponsens hos omgivande fiskar som nås av alarmsubstansen så har det inte varit uppenbart hur fisken som sänder själva signalen får en fördel, berättar Oona Lönnstedt.

Men den nuvarande studien visar att den kemiska signalen attraherar ytterligare rovdjursfiskar till området där bytet fångats.

- Det verkar som att kemiska alarmsignaler hos fisk kan jämföras med nödropen som många fåglar och däggdjur avger efter det att de fångats av ett rovdjur, säger studiens medförfattare professor Mark McCormick som studerar korallrevsfiskar på James Cook University.

Forskarna undersökte vad som hände när kemiska alarmsignaler av frökenfiskar var frigjorda på Stora Barriärrevet och upptäckte att flera rovdjur lockades till området.

- Fler rovdjur torde spontant innebära större fara, men vi upptäckte att ytterligare rovdjur störde rovfiskens jaktförlopp, vilket gav bytet en större chans att fly, säger Mark McCormick.

I en serie av laboratorieförsök fann det Svensk-Australiensiska forskningsteamet att attraherade rovdjur försökte stjäla bytet, och i det följande tumultet hade den fångade korallrevsfisken en större chans att ta sig loss och gömma sig.

- När de små frökenfiskarna tagits av ett rovdjur hade de nästan ingen chans att undfly sitt öde som rovdjurets nästa måltid. Men, när ytterligare ett rovdjur var attraherat till jaktområdet, så lyckades bytet fly 40 procent av gångerna, säger Mark McCormick.

Det här var överväldigande bevis för att kemiska alarmsignaler är fördelaktiga för avsändaren av dem – och ger bytesfiskar mycket större chanser att gäcka rovdjursfiskarna och komma undan.

- De här resultaten är de första som demonstrerar en evolutionär mekanism varigenom fisk åtnjuter fördelar i producerandet och utsöndrandet av kemiska signaler och understryker den komplicerade och viktiga rollen kemiska signaler har i rovdjurs-bytesdjursinteraktioner i haven. Sammantaget visar vår studie att fiskar har utvecklat en sinnrik strategi för att överleva som används när en farlig situation kräver det, säger Oona Lönnstedt.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society B.

Lönnstedt OM and McCormick MI (2015) Damsel in distress: captured damselfish prey emit chemical cues that attract secondary predators and improve escape chances, Proc. R. Soc. B. 20152038, http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2015.2038