Forskning

Uppsalaforskare bäst på alternativ till djurförsök

2009-05-19

Nya provrörsmetoder med användning av mänskliga celler kan komma att ersätta djurförsk.

Uppsalaforskare står bakom fler än hälften av de 13 forskningsprojekt som forskningsstiftelsen Forska utan djurförsök stödjer för att ersätta djurförsök med moderna metoder. Det framgår av en artikel på stiftelsens hemsida.

Sju av de 13 forskningsprojekt som Forska utan djurförsök stödjer i år, finns i Uppsala – fem vid Uppsala universitet och två vid SLU.
I en artikel på hemsidan för Forska utan djurförsök, säger forskningsstiftelsens ordförande dr Cecilia Clemedson:
- Målet med vårt forskningsstöd är att djurförsök ska ersättas. Men det är också viktigt att forskningen leder till vetenskapliga framsteg inom forskningsområdet och alltså innebär fördelar för både djuren och oss människor.
Ett internationellt uppmärksammat och framgångsrikt projekt leds av Johan Rönnelid, docent och överläkare vid Rudbecklaboratoriet. Istället för djurmodeller använder man prover från patienter för att forska om antikroppsberoende sjukdomsmekanismer vid ledgångsreumatism. Målet är att hitta bättre behandlingsmetoder för sjukdomen.

Flera projekt

Projekten vid Uppsala universitet med finansiering från forskningsstiftelsen 2009:
• Cellmodeller visar bättre vad som sker med läkemedel i levern. Forskningsledare: Maria Karlgren, forskare vid institutionen för farmaci.
• Datorn designar effektivare cancerläkemedel. Forskningsledare: Maris Lapins, forskare vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.
• Livmoderceller visar om kemikalier stör kvinnors reproduktion. Forskningsledare: Matts Olovsson, docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.
• Bättre metod för testning av kemikaliers påverkan på manlig könsutveckling. Forskningsledare: Erik Ullerås, SLU.
• Effektivare fosterskadetester på stamceller. Forskningsledare: Michael Stigson, forskare vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.
• Bättre testmetod för prionsjukdomar. Forskningsledare: Tommy Linné, SLU.