Forskning

Fyra uppsalaforskare får medicinstipendier

2016-10-04

Sammanlagt 37 postdoktorer vid sex svenska universitet belönas när Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) delar ut stipendier för postdoktorer 2016. Fyra av dem är verksamma vid Uppsala universitet.

SSMF stödjer 37 unga forskare med totalt 127 miljoner kronor under 2016 genom ett tvåårigt stipendium. Fyra av postdoktorerna kommer från Uppsala universitet, sjutton från Karolinska Institutet, sju från Lunds universitet, sex från Göteborgs universitet, två från Umeå universitet och en från Linköpings universitet.

- Stipendiet från SSMF ger möjlighet till att skaffa sig viktiga erfarenheter i en ny forskningsmiljö och att etablera ett eget nätverk för fortsatta samarbeten, säger professor Mats Ulfendahl, ordförande i SSMF.

De fyra postdoktorerna vid Uppsala universitet är:

  • Andreas Frick, institutionen för psykologi, utforskar med hjälp av tvillingstudier hur rädsla och ång-est uppkommer. Han studerar särskilt signalämnet serotonin som tros vara inblandat i inlärningen av rädslominnen.
  • Nikhil Gandasi, institutionen för neurovetenskap, ska kartlägga de avvikelser som finns i insulinfrisättande betaceller i bukspottkörteln hos patienter med typ 2-diabetes. Han kommer att använda en ny mikroskoperingsteknik för att visualisera i realtid hur insulin frisätts.
  • Mathias Rask-Andersen, institutionen för immunologi, genetik och patologi, undersöker hur olika genetiska riskfaktorer samspelar med miljöfaktorer som livsstil, matvanor och fysisk aktivitet i utvecklingen av övervikt och fetma.
  • Maria Wilbe, institutionen för immunologi, genetik och patologi, identifierar och karaktäriserar genetiska avvikelser som kan leda till fosterdöd genom att kartlägga arvsmassan hos drabbade familjer i syfte att kunna identifiera bakomliggande sjukdomsmekanismer, men även för att bättre förstå signalvägar och gener som är viktiga för fosterutveckling.

Läs mer om Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning