Forskning

Uppsalaforskaren Lena Claesson-Welsh utnämnd till Årets cancerforskare

2017-01-10

Professor Lena Claesson-Welsh får utmärkelsen ”Årets cancerforskare” av Cancerfonden för sina framgångsrika studier om blodkärl och hur cancertumörers blodkärl kan regleras.

Årets cancerforskare Lena Claesson-Welsh.

Lena Claesson-Welsh, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Vaskulärbiologi vid Uppsala universitet och Co-Director vid SciLifeLab, belönades med utmärkelsen ”Årets cancerforskare” av Cancerfonden i samband med insamlingsgalan ”Tillsammans mot cancer” i TV4 den 9 januari. Dessutom får hon Cancerfondens största anslag på sex miljoner kronor under tre år.  

– Det känns fantastiskt att bli utnämnd till ”Årets cancerforskare”. Den forskning som mitt team och jag bedriver försöker förstå hur tumörers blodkärl fungerar. Förstår vi det så kan vi också kontrollera tumören, säger Lena Claesson-Welsh.

Blod- och lymfkärl är inga enkla ledningar som transporterar blodet och lymfan från en plats till en annan. De släpper igenom ämnen, till exempel vatten, joner, proteiner, celler och läkemedel, längs hela sin sträckning. Men om de släpper igenom fel ämnen, i fel mängd, vid fel tidpunkt och på fel plats uppstår problem.

Cancerbehandling försvåras ofta av att vätska ansamlats i och runt tumören, vilket beror på läckage från blodkärlen i tumören. I forskningen har man kartlagt hur blodkärlsläckaget kontrolleras och upptäckt att ett minskat läckage förbättrar resultatet av cellgiftsbehandling och kan minska spridningen av tumörer. Lena Claesson-Welshs grundforskning ger kunskap som kan möjliggöra nya cancerhämmande mediciner och nya kombinationsbehandlingar.

– Professor Lena Claesson-Welsh tar sig an en av cancerforskningens stora utmaningar i dag; Att stoppa och hämma spridning av cancer. Hon har under många år bedrivit djuplodande grundforskning kring hur blodkärl bildas och fungerar inom tumörer, och de spännande resultaten försöker hon nu översätta till nya behandlingsmetoder. Lysande forskning vars resultat kommer göra skillnad för framtida cancerpatienter. Det är en ära att tilldela Lena Claesson-Welsh utmärkelsen ”Årets cancerforskare”, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Motivering från Cancerfondens forskningsnämnd:
”Lena Claesson-Welsh tilldelas utmärkelsen för sina insatser inom ämnesområdet angiogenes, studier av hur blodkärl bildas och växer. Hon har i en rad excellenta publikationer knutit samman biologisk grundforskning och translationell utveckling genom att identifiera ämnen som påverkar nybildning och av blod- och lymfkärl och läckage genom dessa strukturer. I en spännande nyorientering av sina studier har hon observerat hur sådana ämnen även kan påverka immunförsvaret mot cancer, vilket kan öppna för nya kombinationsbehandlingar.”

Om utmärkelsen
Utmärkelsen ”Årets cancerforskare” instiftades 2016 med syftet att lyfta fram cancerforskarnas kamp mot cancer i labbet, vid datorn eller i sjukvården. Utmärkelsen delas årligen ut till förebilder inom framgångsrik svensk cancerforskning. Det är Cancerfondens forskningsnämnd som utser ”Årets cancerforskare”. 2016 gick utmärkelsen till professor Thomas Helleday.

Mer om Lena Claesson-Welshs forskning