Forskning

Bidrag till arbetsmiljöforskning

2017-01-13

Magnus Svartengren, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, har fått 2,6 miljoner i bidrag från AFA Försäkring till projektet ”Framgångsfaktorer och risker i kommuners arbetsmiljöarbete”.

Magnus Svartengren får 2,6 miljoner i bidrag från
AFA Försäkring.

En dålig arbetsmiljö försämrar medarbetarnas hälsa och leder till minskad produktivitet. Men ofta saknas konkreta mål i det systematiska arbetsmiljöarbetet, liksom en känsla av delaktighet hos medarbetarna och metoder för uppföljning. AFA Försäkring har beviljat Magnus Svartengren, institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, 2 613 000 kronor i anslag för att studera en modell för systematiskt arbetsmiljöarbete i kommuner.

Syftet med forskningsprojektet är att öka kunskapen om sambanden mellan arbetsmiljö, hälsa och produktivitet. I projektet kommer Magnus Svartengren att introducera, stödja och utvärdera användandet av STAMINA, en modell för ett strukturerat och inkluderande arbetsmiljöarbete i kommuner.

På uppdrag av arbetsmarknadens parter avsätter AFA Försäkring varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Magnus Svartengren är en av 13 projektledare som får forskningsmedel vid den fjärde anslagsomgången 2016. Läs mer om projekten.