Forskning

Forskningsbidrag för att förebygga och bekämpa demenssjukdomar

2017-01-15

Demens är ett av världens största hälsoproblem. 47 miljoner människor i världen är drabbade och ett nytt fall upptäcks var tredje sekund. Alzheimerfonden ger ekonomiskt stöd till forskning som syftar till att förebygga och bekämpa demenssjukdomar och har nu beviljat totalt 4,6 miljoner kronor till tio projekt vid Uppsala universitet.

Här är de tio nya projektbidragen till Uppsala universitet:

  • Joakim Bergström: Untangling of alpha-synuclein at the synapse in dementia diseases
  • Anna Erlandsson: The role of astrocytes in development and progression of Alzheimer’s disease
  • Greta Hultqvist: Translational blood- brain barrier transporter for immunotherapy and -diagnostics of Alzheimer’s disease
  • Martin Ingelsson: Alpha-synuclein and amyloid-β pathology - novel targets for development of immunotherapy and genetherapy against Alzheimer's disease and related disorders
  • Lars Lannfelt: Investigations on the novel “Uppsala” mutation causing a familial form of very early-onset Alzheimer’s disease
  • Paul O'Callaghan: Deconstructing the molecular machinery of microglial-mediated neuroinflammation in Alzheimer’s disease
  • Dag Sehlin: Enhanced brain delivery of antibodies for effective treatment of Alzheimer's disease
  • Stina Syvänen: Disease progression and treatment effects in Alzheimer's disease visualised with novel bispecific protein based radioligands
  • Gunilla Westermark: Protein aggregation as a molecular link between Alzheimer,s disease and Type 2 Diabetes
  • Anna Cristina Åberg : Gångtest vid minnesutredning

Fakta om demenssjukdomar:
Demens är inget normalt åldrande. Det är en sjukdom som angriper hjärnan och förstör förmågan att tänka och agera logiskt. Orsaken är plack som bildas i hjärncellerna och den substans som förstör nervtrådarna som cellerna är sammanbundna med.

I dag är ca 160 000 människor i Sverige drabbade av demenssjukdom. Det finns ca 70 olika diagnoser, varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste. I Sverige insjuknar cirka 70 personer i någon form av demenssjukdom varje dag. Fram till år 2050 beräknas antalet demenssjuka i Sverige ha fördubblats.

Läs mer om Alzheimerfonden