Forskning

Fem uppsalaforskare får bidrag från Torsten Söderbergs Stiftelse

2017-01-30

Torsten Söderbergs Stiftelse beviljar bidrag till forskning inom i första hand medicin, ekonomi och rättsvetenskap. Under 2016 fördelades bidrag till ett 90-tal projekt vid svenska lärosäten. Uppsala universitet har fått nära sju miljoner i bidrag till fem projekt.

Bidrag inom medicin

  • Ulf Landegren,Institutionen för immunologi, genetik och patologi: Utveckling av parvis bindande läkemedel

Bidrag inom ekonomi

  • Fredrik Tell,Företagsekonomiska institutionen: En framväxande teknologimarknad: Aktörer i svenskt patentsystem, 1819–1930        
  • Lena Zander, Företagsekonomiska institutionen: Högkvalificerade migranter: Kulturell integration i svenska företag        

Bidrag inom rättsvetenskap

  • Anna Jonsson Cornell, Juridiska institutionen: Rättsstatens princip: Juridik och politik i världen, Europa och Sverige    
  • Ekholst, Christine, Historiska institutionen: Att sona sitt brott. Kvinnligt straffansvar i senmedeltida rätt    

Läs mer om bidragen från Torsten Söderbergs Stiftelse