Forskning

Eva Åkesson ny styrelseledamot för Tartu universitet

2017-02-17

Estlands regering har utnämnt Eva Åkesson som ny ledamot i styrelsen för Tartu universitet. Eva Åkesson blir en av sju nya ledamöter i universitetets styrelse.

Den nya styrelsen har en mandatperiod på fem år och består av totalt elva ledamöter.

Universitetet i Tartu grundades 1632 av Sveriges kung Gustav II Adolf och Johan Skytte som var dåvarande generalguvernör i Svenska Livland. Universitetet, som var dåvarande Sveriges andra universitet, har starka historiska band till Uppsala universitet. Bland annat strukturerades det på samma sätt som Uppsala universitet med fakulteter för filosofi, medicin, teologi och juridik.