Lauris, Alfons/UU

Stiftelsenummer: 91913

Stiftelse: A. Lauris´ donation

Kategori: Forskning

För studerande/verksamma vid Uppsala universitet samt för vissa andra universitet/högskolor (se stipendiekraven)

Kungörelse

Stipendiet är inte ledigt för ansökan just nu.

Stipendiekrav

Till historisk forskning i vid mening i Lettlands historia efter 1940. Anslag utgår för studier vid bibliotek, arkiv, museér etc, för uppehälle och resor samt för publicering. Kungörs årligen vid samtliga universitet i Sverige. Anslag utdelas av rektor efter förslag av dekanus för historisk-filosofiska fakulteten och professorn i Baltikums historia, kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet.