Ridstipendier

Stiftelsenummer: 91929

Stiftelse: Ridstipendierna

Kategori: Övrig

För studerande/verksamma vid Uppsala universitet samt för vissa andra universitet/högskolor (se stipendiekraven)

Kungörelse

Stipendiet är ledigt för ansökan.
Stipendieansökan kan skickas in t.o.m. 2019-01-24 17:00.

Ordinarie stipendier

  • 12 stipendier med utlyst belopp 0 kr (Årsbelopp)

Observera: Tio stipendier tilldelas studenter med goda studiemeriter och god ridvana. Av dessa tio är två stipendier reserverade för studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Dessutom utdelas två stipendier till studenter med goda studiemeriter och liten ridvana. Sökande med årsinkomst över 180 000 kr år 2019 kan inte tilldelas stipendium. Intyg över rid- och studiemeriter ska bifogas ansökan. Länk (url) till film/foton som visar ridvana får gärna anges i ansökan. USB-minne med film/foton kan också postas till Stipendiekansliet, Box 256, 751 05 Uppsala eller lämnas in på Servicecenter, Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, Uppsala. USB ska vara tillhanda före kl 16.30, torsdag 2019-01-24. Kontrollera noga att du angivit korrekt epostadress och telefonnummer. Om du tilldelas stipendium krävs snabbt svar på om du kan delta eller ej.

Stipendiekrav

Ridstipendierna kan sökas av aktiva heltidsstuderande vid Uppsala universitet. Stipendierna består av en termins kostnadsfri ridundervisning två gånger i veckan på Akademistallet i Uppsala. Både studie- och ridmeriter bedöms vid tilldelning av stipendierna. Den som tidigare haft detta ridstipendium kan inte tilldelas detta på nytt.