Knigges resestipendium

Stiftelsenummer: 91492

Stiftelse: B Knigges stipendiestiftelse

Kategori: Resestipendier

För studerande/verksamma vid Uppsala universitet samt för vissa andra universitet/högskolor (se stipendiekraven)

Kungörelse

Stipendiet är ledigt för ansökan.
Stipendieansökan kan skickas in t.o.m. 2017-09-20 17:00.

Ej fastställt antal stipendier

Utlyst belopp: 78000 kr, totalsumma

Stipendiekrav

För resor inom Sverige till "adjunkt, docent, magister, studerande, som lagt god grund uti den allmänna och enskilda hushållningen med de delar, som härtill höra, botanik, matematik och fysik". Kungörs vartannat år vid rikets samtliga universitet och högskolor och tillsätts av rektor.