Hur kan vi förbättra stödet till barn och unga som mår dåligt?

FORSKARPODDEN #31: Anna Sarkadi

Barn och unga som mår dåligt behöver hjälp från flera håll – från föräldrar, BVC, förskola och skola. Anna Sarkadi forskar om hur samhällets insatser ger bäst effekt och hur man ser till hjälpen verkligen når ut till alla.

Anna Sarkadi är professor i socialmedicin och forskar om barns och ungas psykiska hälsa och föräldrastöd. Ett exempel är föräldrastödsprogrammet Triple P som har införts i Uppsalas förskolor.

– Är man förälder i Uppsala och har barn i förskoleåldern, och upplever att det inte alltid är så lätt att vara förälder i vardagen, då finns det faktiskt ett föräldrastödsprogram som vi prövat och utvärderat och hjälpt till att implementera i förskolan.

Just nu planerar hon en stor studie om unga flyktingar, både ensamkommande och i familj, som ska få hjälp att minska symtomen på posttraumatisk stress.

Lyssna på avsnittet

Fler avsnitt av forskarpodden