Nyheter och press

Fråga i fokus

Vi har intervjuat forskare från olika ämnesområden om aktuella samhällsfrågor. Här får du fakta, nya synvinklar och kunskap med både djup och bredd. 

Demokrati

Tema demokrati
Demokrati betyder folkstyre, men hur förverkligar man bäst folkets vilja? På senare tid har populistiska partier, som är kritiska till delar av vårt demokratiska system, vunnit alltfler röster i allmänna val. Ett av demokratins problem idag är att reglerna kring medborgarskap – och vilka som får rösta – ser så olika ut i olika länder. Ett annat problem är ”alternativa fakta” och halvsanningar som sprids via nätet. Vilka nyheter kan man egentligen lita på?

Ungdomar

Forskare vill se investeringar i ungas hälsa

Sömnproblem, stillasittande och psykisk ohälsa. Larmrapporterna om våra barn och ungdomars bristande välmående duggar tätt, och hur är det egentligen ställt med Sveriges yngre generationer? Intervjuade: Christian Benedict, forskare i neurovetenskap, Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi, Mathias Hallberg, professor i farmakologi, Magdalena Mattebo, forskare och barnmorska, Mia Ramklint, docent i psykiatri, Anna Sarkadi, professor i socialmedicin.

Tema barn

Växande människor
Barn är i ständig utveckling. Från dag till dag händer nya saker. På senare tid har kunskapen ökat om de minsta barnens psykologiska utveckling – och med större kunskap kan rätt insatser sättas in till exempel för barn med olika svårigheter. Vi vet också mer om gott föräldraskap och vad det är egentligen. Och vad händer egentligen när barn möter forskare på Scifest?

Innovationer

Produktutveckling eller forskning – hur hanterar man dubbla roller?

Hur kan man som både forskare och företagare hålla isär de olika rollerna? Svaret är att det kan man inte, menar Nina Fowler som i sin avhandling undersökt hur ett avknoppningsbolag förhåller sig sin ursprungliga forskargrupp. Intervjuade: Nina Fowler, doktorand, Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin, Claes-Göran Granqvist, seniorprofessor i fasta tillståndets fysik och Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik.

Tema skolan

Skola i förändring
Vad blev resultatet när nationella prov i naturorienterade ämnen infördes i årskurs sex? Hur har sociala medier påverkat situationen i klassrummet? Och hur har skolan lyckats med att ta emot så många nyanlända elever från andra länder? Det är några exempel på aktuell forskning om skolan och lärande vid Uppsala universitet. Här bedrivs också forskning i samverkan med skolan om alltifrån klimatförändringar till källkritik.

Tema klimatfrågan

Hur vänder vi utvecklingen?
Vi vet idag att all den koldioxid vi människor släpper ut resulterar i global uppvärmning. Forskningen om klimatförändringar handlar om att mäta vad som verkligen händer i naturen, men lika mycket om psykologi, utbildning och hur samhället ska styras för att kunna vända utvecklingen.

Rasismforskning

De utforskar rasismen i dagens Sverige

För att förstå den växande rasismen i dagens Sverige krävs samarbete mellan forskare i olika discipliner. Det är tanken bakom nya Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Intervjuade: Vetenskapliga ledarna Mattias Gardell, professor i jämförande religionsvetenskap, Irene Molina, professor i kulturgeografi och föreståndaren Anna Sara Lind, docent i offentlig rätt.

Religions- och samvetsfrihet i vården

Vägran att utföra abort – en fråga om religionsfrihet?
Har en barnmorska rätt att vägra utföra abort, med hänsyn till religions- och samvetsfriheten? Frågan är aktuell i två fall som prövats av tingsrätten och där det ena fallet överklagats till Arbetsdomstolen. Intervjuad: Kavot Zillén, forskare i rättsvetenskap.

Hjärnforskning

Livsviktig forskning om hjärnan
Sjukdomar till följd av neurologiska skador, sjukdomar eller utvecklingsstörningar kostar mycket för samhället, både i lidande och pengar. Vid Uppsala universitet pågår mycket forskning inom området. Till exempel hur sömnbrist påverkar hjärnan, hjärnskakningar inom idrotten, behandling av långvarig smärta och hur man kan förbättra minnesfunktionen i hjärnan. Intervjuade forskare: Jonathan Cedernaes, sömnforskare och läkare, Niklas Marklund, professor i neurokirurgi, Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi, och Klas Kullander, professor i neurovetenskap.

Antibiotikaresistens

Uppsala universitet antar antibiotikautmaningen
Antibiotika räddar liv över hela världen varje dag, men det växande problemet med resistenta bakterier är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Det uppmärksammas bland annat varje år på Antibiotikans dag den 18 november. Om man inte överbryggar svårigheterna att ta fram nya antibiotika och ser till att de görs tillgängliga globalt kommer antibiotikaresistensen att fortsätta vara ett av de största hoten mot hela världens sjukvård.

Hälsoekonomi

Folkhälsa och företagande - en svårförenad ekvation?
Med marknaden som förebild skulle Sveriges vård och omsorg bli både effektiv och tillgänglig med brukarnas val som kvalitetsgarant. Men med ökat fokus på valfrihet och entreprenörskap uppstår en risk att folkhälsoperspektivet går förlorat, visar aktuell forskning. Intervjuade: Sophie Langenskiöld, Ulrika Winblad, Ragnar Westerling, Kristin Wisell, Shirin Ahlbäck Öberg.

Framtidens cancervård

Så ska vi bekämpa cancer
Antalet cancerfall riskerar att fördubblas på 25 år. Trots betydande framsteg ställs vetenskapen inför allt större utmaningar. Vi har pratat med flera cancerforskare som tillsammans ger en bild av forskningsläget. Intervjuade: Bengt Westermark, Tobias Sjöblom, Sven Alfonsson, Helena Grönqvist, Peter Nygren, Magnus Essand och Fredrik Swartling.

Flyktingmottagande

Svenskarna, flyktingarna  och den moraliska krisen
Tiggare i tusental, gränskontroller och flyktingboenden i brand. Sveriges historiska position som moralisk stormakt är ifrågasatt och kanske måste vi titta i backspegeln för att se vägen framåt.
Intervjuade: Erik Hansson, doktorand i kulturgeografi, Helene Lööw, forskare vid Centrum för polisforskning, Mikael Byström, lektor i historia och Soorej Jose Puthoopparambil, doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Sakernas Internet

En smartare stad med sakernas Internet
När allt fler apparater är uppkopplade mot Internet blir det möjligt att samla data från olika håll och skapa verktyg för beslutsfattare, företag och invånare. I projektet ”Green Internet of Things” ska en testbädd byggas för sådana applikationer. Forskning pågår också om säkra och robusta system, inom Vinnovas strategiska innovationsprogram om sakernas Internet i Sverige.  
Intervjuade: Edith Ngai, forskare och Per Gunningberg, professor, vid institutionen för informationsteknologi.

Köttkonsumtion

Köttkonsumtion på katastrofens rand 
Idylliskt idisslande kossor i en hage utgör för många sinnebilden av boskapsuppfödning, men vykortet är skickligt beskuret. Strax bortom horisonten hotar en potentiell katastrof. Sedan 1990 har svenskarnas köttkonsumtion ökat med 40 procent, vilket innebär risker för både hälsa och miljö.
Intervjuade: Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, Elin Röös, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, Christina Fjellström, professor i hushållsvetenskap, Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition, Nicklas Neuman, doktorand vid institutionen för hushållsvetenskap.