Kommentar angående kritik mot pressmeddelande 27 september

Kommentarer med anledning av den diskussion som på senare tid pågått, framför allt i sociala medier, angående pressmeddelandet "Utställning: Vikingatida mönster kan vara kufiska tecken", utskickat den 27 september.

Stämmer det att den aktuella forskningen inte är publicerad i peer review-tidskrift?
Det stämmer att forskningen ännu inte publicerats, det är delresultat under ett pågående projekt som kommer att vetenskapligt granskas och publiceras längre fram. Publiceringsförfarandet skiljer sig åt mellan olika vetenskapsområden. Forskning kan till exempel publiceras i rapporter, böcker eller artiklar i vetenskapliga tidskrifter.
 
Varför valde ni ändå att publicera pressmeddelandet?
Kommunikationsavdelningen bedömde att det var allmänintressant forskning som presenteras i en nu pågående utställning i Enköping. Forskning är en lång process, som under pågående arbete kommuniceras i flera olika sammanhang, till exempel på konferenser, seminarier och temadagar. Den diskuteras, ifrågasätts och omvärderas många gånger och för kunskapen framåt.
 
Varför har inte universitetet bemött kritiken?
Det är bara den enskilde forskaren som kan svara på invändningar och frågor om forsknings innehåll och metod. Forskaren har i detta fall varit tillgänglig för frågor från medier och välkomnar en vetenskaplig diskussion.
 
När det gäller kritiken kring kommunikationen har kommunikationsavdelningen förtydligat pressmeddelandet. Det blev inledningsvis inte tillräckligt tydligt, inte isammanhanget och inte var i processen projektet befann sig.
 
Kan man lita på den information ni sprider?
Kommunikationsavdelningen berättar om ett urval av den forskning som pågår vid universitetet. Vi är noggranna med att alltid redogöra för sammanhanget, till exempel om ett projekt fått nya forskningsmedel, presenteras vid en utställning eller publiceras i en specifik tidskrift. Så var det dock inte i detta fall.
 
Det är viktigt att den forskning som görs kommer allmänheten till kännedom. Ett enskilt forskningsresultat ska ses som en pusselbit som ska läggas till den kunskap som redan finns inom området.