Nyheter och press

Om Nya Horisonter

Magasinet Nya Horisonter finns både på svenska och engelska (New Horizons) och ges ut två gånger om året, i april och oktober. Här presenteras forskning, utbildning, samverkan, kultur och alumnverksamhet vid Uppsala universitet. Nya Horisonter skickas ut till beslutsfattare, alumner, media, samarbetspartners och alla anställda vid Uppsala universitet.
Den svenska upplagan är 30 000 och den engelska 6 000 exemplar.

Redaktion
Redaktör: Annica Hulth
Redaktion: Magnus Alsne, Anders Berndt, Anneli Björkman, Reihaneh Dehghani, Sara Gredemark, Linda Koffmar och Anna Malmberg.

Ansvarig för innehållet: Urban Lindberg