Föreläsningar: Svindlande långt borta och nära

1 februari 2018

Vad krävs för att vi ska hitta liv utanför vårt solsystem? Hur löser vi gåtan om hur våra celler regleras? Vid årets Celsius-Linné-föreläsningar den 8 februari presenterar astrofysikern Natalie Batalha och biologiprofessorn Aviv Regev forskningsrön på bokstavligen ljusårs avstånd från varandra.

I februari varje år anordnar teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet två föreläsningar till minne av Anders Celsius och Carl von Linné. De utvalda föreläsarna är forskare vars världsledande och högaktuella forskning rönt uppmärksamhet i forskarvärlden och är av stort allmänt intresse.

Celsius-Linné-föreläsningar

Årets föreläsningar äger rum i Polhemsalen på Ångströmlaboratoriet i Uppsala den 8 februari. Föreläsare är astrofysikern Natalie Batalha från NASA Ames Research Center och NASA’s Keplers Mission, USA, och biologiprofessorn Aviv Regev från MIT och Broad Institute samt Harvard, USA. Samma eftermiddag den 8 februari hålls ett mångvetenskapligt Celsius-Linné-symposium, också i Polhemsalen.

Föreläsningarna på torsdagen den 8 februari filmas och kan ses via universitetets videoportal.

Natalie Batalha är forskningsledare för NASAs rymdteleskop Kepler. Sonden sköts upp i mars 2009 i syfte att upptäcka exoplaneter: planeter som befinner sig utanför vårt solsystem, men i vår galax. Hon ledde också den analys som 2011 resulterade i upptäckten av Kepler-10b, vilket var uppdragets första bekräftelse på en stenig planet utanför vårt solsystem. Kepler-observationerna koncentreras till stjärnor med förutsättningar att omges av beboeliga, jordliknande planeter. Andra centrala frågor för forskarteamet är hur ett typiskt planetsystem ser ut och hur detta ändras mellan olika typer av stjärnor. 2017 utsåg TIME Magazine Natalie Batalha till en av de 100 mest inflytelserika människorna i världen.

Aviv Regev är professor i beräkningsbiologi och har tillsammans med sin forskargrupp utvecklat nya experimentella metoder för att titta på mänskliga celler. Hon studerar särskilt hur mycket det finns av alla olika RNA molekyler i enskilda celler. RNA är de kemiska ämnen som bland annat agerar budbärare för generna och styr proteinsyntesen. Genom att kartlägga de molekylära nätverk som reglerar gener och därmed definierar celler och vävnader, kan forskarna bättre förstå och påverka sjukdomar som cancer. Aviv Regev leder även det enorma internationella projektet the Human Cell Atlas, som kartlägger alla olika celltyper i människokroppen.

Celsius-Linné-symposium

Torsdagen den 8 februari hålls också ett mångvetenskapligt Celsius-Linnésymposium kl. 14.00 – 17.00, även det i Polhemsalen på Ångströmlaboratoriet. Då föreläser forskare från Uppsala universitet, Karolinska sjukhuset samt och University of São Paulo i Brasilien. På slutet blir det en avslutande diskussion med möjlighet för publiken att ställa frågor till föreläsarna.

Tid och plats:

Både föreläsningarna och symposiet hålls i Polhemsalen, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala universitet.

Den 8 februari föreläser Natalie Batalha kl. 09.15 och Aviv Regev kl. 10.30.

Symposiet den 8 februari pågår kl. 14.00-17.00.

Läs mer:

Celsius-Linné-föreläsningar med symposium