Första nätverksträffen för EDU Alumn

19 februari 2018

Vid EDU alumns första nätverksträff föreläste författaren och journalisten Erik de la Reguera bland annat om likheterna mellan lärar- och journalistyrket.

Den 15 februari bjöd alumnföreningen för lärare – EDU alumn – in till sin första nätverksträff. Ett 30-tal medlemmar samlades på Humanistiska teatern i Uppsala för att mingla och lyssna till en föreläsning av uppsalaalumnen, författaren och journalisten Erik de la Reguera på temat "Yrkesproffs och medmänniska – en utrikeskorrespondents perspektiv".

Erik de la Reguera har arbetat som Dagens Nyheters utrikeskorrespondent i Latinamerika under många år men är för närvarande stationerad i Frankrike och Storbritannien. Förutom nyhetsbevakning och reportage har han skrivit boken Gränsbrytarna: den globala migrationen och nationalismens murar”.
 
Under föreläsningen för uppsalaalumnerna berörde Erik de la Reguera egna upplevelser i katastrofområden och möten med personer på flykt. Han beskrev dilemmat med att utföra ett professionellt uppdrag som journalist i ett katastrofområde och på samma gång vara en empatisk medmänniska. Hur mycket kan och bör man hjälpa till som journalist? Hur mycket ingår i journalistyrkets identitet? Paralleller drogs till läraryrket. Som lärare måste man i dag kunna stötta och hjälpa elever långt utanför sin egen yrkesprofession och axla andra roller som till exempel psykolog och socialarbetare.

Om alumnnätverket EDU alumn

EDU alumn är ett nätverk för studenter under sin sista termin samt för före detta studenter vid Uppsala universitets lärarprogram. EDU alumn är en mötesplats för kommunikation om skola, utbildning och lärande där ny forskning och yrkeskunnande länkas samman. Nätverkets målsättning är att stödja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan utbildning vid lärarprogrammet och pedagogisk verksamhet i skola och utbildning.