Anders Hallberg blir hedersdoktor vid Åbo Akademi

2018-02-26

Anders Hallberg, professor emeritus i läkemedelskemi och tidigare rektor vid Uppsala universitet, har utnämnts till hedersdoktor vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Anders Hallberg

Så här skriver Åbo Akademi i motiveringen:
"Anders Hallberg har gjort ett banbrytande arbete i att uppmuntra och stimulera vetenskapssamfundet i syfte att skapa innovationer och kommersialisera vetenskapliga rön. Han är fortfarande själv aktiv forskare och har utvecklat och utvecklar mediciner för bland annat infektionssjukdomar. Utöver en lång rad förtroendeuppdrag, bl.a. i Naturvetenskapliga forskningsrådet och Svenska Vetenskapsrådet, har Hallberg varit medlem av Åbo Akademis styrelse hösten 2009 till slutet av år 2017. Hallberg promoveras till filosofie hedersdoktor för sitt banbrytande arbete för kommersialisering av vetenskap, samt för sitt aktiva engagemang för Åbo Akademi."

Promotionen äger rum i Åbo konserthus fredagen den 25 maj 2018. Då promoveras 94 nya doktorer, fyra jubeldoktorer och 14 hedersdoktorer.

Läs mer om 2018 års jubeldoktorer och hedersdoktorer.