Ny front för antibiotikaforskningen

Den tvärvetenskapliga forskarutbildningen är kärnan i verksamheten vid Uppsala Antibiotic Center.

– Jag har hittat mitt drömjobb, konstaterar Annabel Ekberg, en av fjorton doktorander som nu förenas i Uppsala Antibiotic Center (UAC), Uppsala universitets senaste satsning inom antibiotikaområdet. Hon och de andra doktoranderna ska på olika sätt angripa de globala problemen kring ökande antibiotikaresistens.

– Uppsala Antibiotic Center är en väldigt spännande miljö att vara delaktig i. Den accelererande antibiotikaresistensen ställer oss inför ett globalt hot som inga murar skyddar mot. Ska människan överleva är internationell samverkan den enda vägen, och just nu är Uppsala nav för flera intressanta initiativ.

Christer Malmberg är en av fjorton doktorander i UAC, Uppsala universitets senaste och mest omfattande satsning på antibiotikaområdet. Sedan tidiga oktober befinner han sig bokstavligt talat i händelsernas centrum. Skrivbordet i företaget Gradientechs lokaler erbjuder en snötäckt vy över Uppsala Science Park och Akademiska sjukhusets takåsar. På andra sidan Dag Hammarskjölds väg ligger Uppsala universitets biomedicinska centrum som utgör geografisk hemvist för det nya centret.

– Mitt doktorandprojekt syftar till att utveckla snabbare diagnostik för antibiotikaresistens vid blodinfektioner, och med UAC:s helhetsgrepp hämtar jag kraft ur både akademi, vård och industri vilket är enorma tillgångar, säger Christer Malmberg.

– Världen är sedan länge bortom punkten där vi skulle klara oss med enbart nya antibiotika, i dag måste vi öka vår förståelse, förändra vårt beteende och bli klokare konsumenter. Dessutom krävs ekonomiska incitament som väcker läkemedelsindustrins intresse. Situationen är helt enkelt så komplex att vetenskapligt samarbete är nödvändigt, och i UAC förenar vi Uppsala universitets styrkor i en frontlinje vars bredd är helt unik, säger Dan I. Andersson, centrumföreståndare och professor i medicinsk bakteriologi.

Språkvetare studerar samtal i vården

Vid Campus Engelska parken förbereder Klara Bertils sin doktorandstudie om hur samtal mellan vårdpersonal och patienter med luftvägsinfektioner kan påverka förskrivningen av antibiotika. En språkvetenskaplig touch som torde ge en något exotisk status i UAC:s trots allt övervägande medicinska kontext, eller är det snarare vid heminstitutionen för lingvistik och filologi tillhörigheten måste motiveras?

– Till vardags rör jag mig bland lingvister, men jag hämtar lika stor inspiration i den interdisciplinära miljön vid Uppsala Antibiotic Center. Där finns skarpa människor och jag uppfattar en nyfikenhet inför vad humanistiska perspektiv och metoder kan tillföra i arbetet mot antibiotikaresistens, berättar Klara Bertils.

Längst till vänster: projektkoordinatorn Linus Sandegren med doktoranderna Annabel Ekberg, Klara
Bertils och Christer Malmberg.

Ur det tvärvetenskapliga mötet vill Uppsala universitet fostra en ny generation forskare med förutsättningar att uppfatta och ta sig an antibiotikaproblematiken i dess fulla vidd. Att de fjorton doktoranderna nu är installerade vid nio olika institutioner frigör tid för nästa steg – rekrytering av en biträdande lektor till var och ett av universitetets tre vetenskapsområden.

– Forskarutbildningen utgör kärnan i vår verksamhet, lektorerna ger oss kraft att ytterligare stärka strategiska forskningsmiljöer. De är långsiktiga investeringar och processen får ta den tid som behövs, men vi räknar med att de är på plats någon gång under 2018. Parallellt för vi även samtal med SLU och Statens veterinärmedicinska anstalt om former för utökad samverkan. På sikt behöver vi fler aktörer på tåget, både från andra sektorer och andra länder, säger Linus Sandegren, universitetslektor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi och projektkoordinator vid UAC.

Apotekare och doktorand på deltid

– Jag har hittat mitt drömjobb, konstaterar Annabel Ekberg. Hon är sedan oktober doktorand på deltid med band till både Akademiska sjukhuset, universitetets institution för medicinska vetenskaper och nätverket Strama Region Uppsala. I sin profession som klinisk apotekare har hon lång erfarenhet av antibiotikarelaterade utmaningar, men det var först när UAC annonserade sin verksamhet som den sista pusselbiten föll på plats.

– Jag vill kombinera mitt intresse för antibiotikafrågor med klinik och forskning i ett internationellt sammanhang och i den här gruppen ryms allt. Att samla människor och kunskap från hela världen berikar verkligen samtalet. Redan efter några få möten är energin påtaglig. Själv ska jag prova hur olika interventioner påverkar förskrivning av antibiotika inom svensk slutenvård. Utländska studier visar att en skillnad är möjlig, och projektet möter stort intresse vid Akademiska sjukhusets infektionsklinik.

Gemensam forskarskola med Groningen

Under våren bjuder centret in till en rad seminarier och workshops. På gästlistan står de egna doktoranderna, men också forskare och experter vid andra svenska lärosäten. Lite längre fram ska nationsgränser överbryggas via en gemensam forskarskola med universitetet i holländska Groningen.

– Jag hoppas att mina år som doktorand ska ge mig en tvärvetenskaplig medvetenhet, säger Christer Malmberg. För mig som civilingenjör är det lätt att se allt med tekniska ögon och fokusera på raka lösningar, men kring antibiotikaresistens finns inga enkla svar. Vi måste förstå helheten, och jag tror att Uppsala Antibiotic Center har det som krävs för att bli plantskola för precis den formen av problemlösare.

---

Fakta:

Uppsala Antibiotic Center invigdes vid Uppsala universitet våren 2016. Det samfinansieras av universitetets tre vetenskapsområden och i styrelsen ingår Uppsala universitet, Läkemedelsindustriföreningen, SLU och SVA.

2018-02-26