Elastiskt bencement för bensköra

Hallå där, Cecilia Persson, forskare inom biomaterial och biomekanik vid institutionen för teknikvetenskaper på Ångströmlaboratoriet och delägare i företaget Inossia. Du har uppfunnit ett nytt elastiskt bencement för brott på ryggkotor. Hur ska det användas?

Cecilia Persson, forskare inom biomaterial och bio-
mekanik. FOTO: DAVID NAYLOR

– Det kan förbättra behandlingen av äldre bensköra patienter. Idag är det bencement som injiceras framförallt en effektiv smärtlindrande behandling. Problemet är att cementet är väldigt styvt i förhållande till det ben det sprutas in i. Det leder lätt till nya frakturer bredvid den gamla. Bensköra ryggkotor kan liknas vid äggskal och dagens cement vid sten. Vi har utvecklat ett bencement som är mer tvättsvamplikt, mer elastiskt. De här mekaniska egenskaperna ska minska risken för nya frakturer.

Vad består själva uppfinningen av?
– Vi har utgått från ett befintligt bencement och tillsatt en mjukgörare som ger bencementet delvis nya och andra egenskaper, där elasticiteten är den viktigaste. Produktutvecklingen sker genom företaget Inossia som jag startade 2013 tillsammans med min kollega Malin Nilsson.

Hur kom du på idén till bencementet?
– Vi identifierade ett kliniskt behov. Kotfrakturer drabbar framförallt äldre med osteoporos, alltså benskörhet. Under 2010 gjordes 400 000 behandlingar i världen där bencement injicerades i brutna ryggkotor. Till 2020 beräknas den siffran ha stigit till 1,4 miljoner.

Vad händer just nu?
– Inossia har fått medel för att bland annat finansiera en ansökan om CE-märkning. Vi utför flera nödvändiga tester, till exempel måste vi vara säkra på att materialet inte försämras när det steriliseras. Vi tittar också på materialets hållbarhet över tid genom att göra mekaniska utmattningsprover. Samtidigt sätter vi upp ett kvalitetssystem för produktionen där allt ska vara spårbart och dokumenterat. Dessutom planerar vi för en klinisk studie. Hur stor den behöver vara vet vi inte än.

Vilka är de stora utmaningarna framöver?
– Det är mycket jobb att ta en produkt från forskning till klinik. Samtidigt är det väldigt roligt. I höstas deltog Malin och jag i ett program som EIT Health anordnade för att ge nya lovande företag en extra skjuts mot marknaden. Det var jättebra att få diskutera hela processen med andra i flera dagar. Just nu händer det mycket. Vi blir kontaktade av medicinteknisk industri och av distributörer.

Lisa Thorsén

 

10 april 2018