Miljonanslag till forskning om skador på hamstringsmusklerna

2018-05-04

Kenneth Jonsson, docent vid Uppsala universitet, har tilldelats ett forskningsanslag på 3,2 miljoner kronor från AFA Försäkring för att jämföra kirurgiskt respektive icke-kirurgiskt behandlade hamstringspatienters upplevelse av smärta och funktion.

Avslitning av de fästen som binder upp hamstringsmusklerna på lårets baksida till den så kallade sittknölen är en vanlig skada vid halkolyckor. I Sverige behandlas skadan oftast utan operation, samtidigt som den medicinska litteraturen rekommenderar kirurgisk behandling. Kunskap saknas om vilken metod som ger bäst resultat, vilket nu ska undersökas av Kenneth Jonsson, överläkare i ortopedi vid institutionen för kirurgiska vetenskaper på Uppsala universitet.

Kenneth Jonssons projekt är ett av fem forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som beviljats totalt 19 382 000 kronor av AFA Försäkring i 2018 års första anslagsomgång.

---

Läs mer

Drygt 19 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa