Nyheter och press

Uppsalaforskare årets innovatörer

2010-08-31

Sara Thorslund och Johan Kreuger, vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, har utnämnts till Årets innovatörer i Uppsala län. De har utvecklat ett system som förenklar läkemedelsframtagning.

Sara Thorslund och Johan Kreuger har, genom företaget Gradientech, utvecklat ett användarvänligt mikrosystem som förenklar läkemedelsframtagning. Systemet, som kallas CellDirector, ger unika möjligheter att studera molekylära substansers inverkan på celler. CellDirectors dimensioner och material gör det kompatibelt med mikroskopering och kommer att förenkla och minska antalet cellbiologiska försök som görs idag. Innovationen väntas ha stora framtidsutsikter och en första kommersiell lansering planeras under nästa år.

Det årliga regionala innovationspriset delas ut av ALMI Företagspartner Uppsala AB till den som gjort den mest förtjänstfulla insatsen i länet när det gäller nyskapande och kreativitet som kan leda till kommersiella möjligheter i näringslivet eller offentliga organisationer.