Fortsatt positiv utveckling för Uppsala universitet

14 juni 2018

Uppsala universitet fortsätter att utvecklas och satsar offensivt både inom forskning och utbildning. Det framgår av verksamhetsplanen för 2019 som fastställdes av konsistoriets vid dagens sammanträde.

Inom forskningen ökar basanslagen de kommande två åren, vilket ger universitetet möjlighet att fortsätta göra strategiskt viktiga framtidssatsningar. Universitetets har också fått utökade utbildningsanslag för 2018 som bland annat går till helt nya utbildningar.

– Det är roligt att arbeta i medvind och kunna satsa framtidsinriktat. Det är många som bidrar till framgångarna, genom ett kontinuerligt kvalitetsarbete och genom att lyckas i konkurrens om forskningsanslag. Vi har en bra utgångspunkt för vår fortsatta utveckling, säger rektor Eva Åkesson.

Två centrala satsningar görs, en på nationell forskningsinfrastruktur som blir allt dyrare för universitetet, samt en på forskningsdatalagring. Planen har ett treårigt perspektiv för att ge bättre planeringsförutsättningar, men fastställer resursfördelningen årsvis. Universitetet fortsätter att prioritera det strategiska arbetet med kvalitet, internationalisering, infrastruktur och kompetensförsörjning.