Aktivt lokalt miljöarbete bakom utmärkelsen Årets klimatstad

14 september 2018

Nätverket Uppsala klimatprotokoll kommer under hösten att ta nästa steg och höja ribban för att ytterligare minimera klimatpåverkan. Kommunens ambition är att vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt

Uppsala har utsetts till årets klimatstad 2018. En viktig faktor bakom utmärkelsen är nätverket Uppsala klimatprotokoll som Uppsala universitet har deltagit sedan starten 2010.

Uppsala har utsetts till årets klimatstad 2018 i Världsnaturfondens stadsutmaning One Planet City Challenge. Uppsala utsågs som årets klimatstad av 132 städer från 23 länder.

En av anledningarna till utmärkelsen är det systematiska klimatarbete som Uppsala kommun har initierat genom nätverket Uppsala klimatprotokoll.

– Uppsala universitet är aktiva i nätverket sedan starten för åtta år sedan, säger Karolina Kjellberg, miljöchef på Uppsala universitet.

I nätverket ingår lokala företag, organisationer och offentlig förvaltning som gemensamt arbetar med olika teman med konkreta mål att uppnå.

– Uppsala universitet har bland annat deltagit i arbetet med hållbart resande i staden, till exempel är alla våra campusområden nu diplomerade cykelvänliga arbetsplatser. 

Byte till biobaserad plast

Uppsala universitet är också aktiva i arbetet med att minska mängden fossilbaserad plast som går till avfallsförbränning. Utsläppen i Uppsala av koldioxid från plast gjord på fossila råvaror är i samma storleksordning som utsläppen från trafiken. Upsala universitet arbetar med att minska mängden plast eller övergå till plast gjord på förnyelsebara råvaror för att minimera ökningen av koldioxidutsläppen.

– Vi använder mycket plast, inte minst i alla våra laboratorier. Våra miljöombud runt om på universitet har hjälpt oss att få en bild över plastanvändningen. Nu arbetar vi med att hitta alternativ till den fossilbaserade plasten.

Uppsala universitet deltar också i arbetet för att minimera de negativa effekterna av godstransporter, mat och öka användningen av solceller.

Nya utmaningar till hösten

Nätverket Uppsala klimatprotokoll kommer under hösten att ta nästa steg och höja ribban för att ytterligare minimera klimatpåverkan. Kommunens ambition är att vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt senast år 2050.

– Inom nätverket Uppsala klimatprotokoll kommer vi under hösten att få utmaningar inom olika områden, till exempel fastigheter, inköp, flygresor, plast, transporter. Varje deltagande organisation ska välja minst fem utmaningar och det är tuffa utmaningar som ska uppfyllas till år 2030.

Vilka utmaningar inom Uppsala klimatprotokoll som Uppsala universitet kommer att anta beslutas under hösten.

---

Läs mer