Kontaktannonser ger en bild av moderniseringen

10 oktober 2018

Josefin Englund, aktuell med en avhandling i historia, letar i hyllorna bland mikrofilmerna på Carolina. Där har hon hittat tusentals kontaktannonser från perioden 1890-1980.

Josefin Englund är aktuell med en avhandling om kontaktannonser i Sverige under perioden 1890–1980. Vi bad henne visa några annonser under perioden och berätta om vad man kan utläsa ur dem – om synen på äktenskap och familj, relationen mellan kvinnor och män och hur det moderna Sverige växer fram.

Josefin Englund är nybliven doktor i historia vid Uppsala universitet. Hennes forskning visar hur mäns och kvinnors idealbilder av varandra har skiftat under tiderna. Dessutom ger avhandlingen en bild av moderniseringen i Sverige under tidsperioden.

– Vi går från ett samhälle där hushållet och gruppen är basen för vardagen, till att betona vår individualitet. Vi talar inte om hur vi ska försörja oss, utan om vad vi är intresserade av. Föräldraskapet som tidigare varit ett bagage blir nu en naturlig del av sättet att leva i en relation, säger Josefin Englund.

Det är i mikrofilmsrummet på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva som en stor del av forskningen har utförts. Här finns alla årgångar av DN samlade på mikrofilmsrullar. Det är en rulle per årgång, som sedan kan läsas på en skärm.

– Numera är mycket digitaliserat, så om jag hade börjat med avhandlingen nu hade det nog sett annorlunda ut, konstaterar Josefin Englund, som baserar sina forskningsresultat på 5 000 kontaktannonser ur Dagens Nyheter från 1890 till 1980.

När vi ses i mikrofilmsrummet börjar vi med att leta upp rätt årgång bland hyllorna. Sedan fästs rullen i mikrofilmsläsaren där den projiceras på en skärm. Josefin rullar sig vant fram genom artiklar och notiser tills hon hittar det hon söker: inklämd mellan annonser för tvål och läkemedel finns kontaktannonserna. Några få rader bara, men de berättar mycket om sin tid, eftersom de visar vilka förväntningar annonsörerna hade på sin livspartner och på familjelivet

Tio kontaktannonser genom tiderna

1900-talets modernisering präglar könsideal