Ny ordförande i föreningen Uppsala universitets vänner

11 oktober 2018

Stefan Nilsson, ny ordförande i Uppsala universitets vänner.

Föreningen Uppsala universitets vänner, som verkar för att stödja angelägna projekt vid Uppsala universitet, har valt in uppsalaekonomen och tidigare bankmannen Stefan Nilsson som ny ordförande i styrelsen.

Uppsala universitets vänner är en ideell förening, där de cirka 90 medlemmarna aktivt stödjer stiftelsen Uppsala universitets vänner, som har till ändamål ”att aktivt medverka till att ett eller flera angelägna projekt, eller delar därav som gagnar universitetet och dess verksamhet kan genomföras vid universitetet”. Med hjälp av avkastningen från vännernas stiftelse har universitetet bland annat kunnat erbjuda stipendium till internationella masterstudenter.

Vid årsmötet den 10 oktober i Gamla konsistorierummet i Universitetshuset valdes två nya ledamöter in i styrelsen. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Stefan Nilsson till ny ordförande i vänföreningen.

Stefan Nilsson växte upp i Eskilstuna och kom till Uppsala på 70-talet för studier vid Uppsala universitet och han har en lång karriär bakom sig inom Handelsbanken, bland annat som vice VD i banken. Han har tidigare också varit chef för Handelsbanken i USA och var där medgrundare till Uppsala University US Alumni Chapter. Stefan Nilsson har under sin yrkeskarriär haft fortsatt omfattande kontakt med Uppsala universitet.

– Jag är mycket hedrad av att bli vald till ordförande i vänföreningen och ser fram emot att på detta sätt kunna bidra till mitt Alma Mater. Min förhoppning är att vi kan få ännu fler medlemmar i föreningen och att vi fortsätter skapa djupare engagemang för Uppsala universitet, säger Stefan Nilsson.

Den nya styrelsen består av:
Ordinarie ledamöter:

  • Stefan Nilsson, ny ordförande
  • Karin Caldwell,  professor emerita, Institutionen för kemi
  • Anders Wall, Direktör, MDhc, hedersmedlem vid Uppsala universitet
  • Cecilia Pahlberg, professor, Företagsekonomiska institutionen
  • Sten-Magnus Aquilonius, professor emeritus, Institutionen för neurovetenskap
  • Bo Sundqvist, professor emeritus i jonfysik och förutvarande rektor vid Uppsala universitet
  • Agneta Stålhandske, ny ledamot, avdelningschef, Development Office

Suppleanter:

  • Marianne Andersson, chefsjurist
  • Ulf Lindahl, professor emeritus, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Avgående ledamöter i styrelsen är, Lena Marcusson, tidigare ordförande, seniorprofessor Juridiska institutionen, samt Uppsala universitets kommunikationsdirektör Pernilla Björk.

Läs mer om Uppsala universitets vänner