Nyheter och press

Mångvetenskapligt centrum med fokus på Ryssland

2010-09-01

Ett nytt centrum för rysslandsstudier håller på att byggas upp vid Uppsala universitet. Det blir det enda i sitt slag i Sverige och ska bedriva mångvetenskaplig forskning med fokus på Ryssland och dess närområde. Tanken är att centret ska bli en kvalificerad resurs för alla med intresse för Ryssland.

Inom centret ska man bland annat söka förstå vad som formar rysk identitet men också studera rysk statsbildning, rättskipning och marknadsekonomiska processer och Rysslands närområde.

Statsvetare, sociologer, ekonomer, jurister, språkvetare, historiker, antropologer, teologer… Centrum för Rysslandsstudier (UCRS) samlar forskare från i stort sett samtliga institutioner inom samhällsvetenskap och humaniora vid universitetet.

- Här finns en mängd forskare med en fantastisk bredd! säger föreståndare Claes Levinsson, och vi söker samarbete med andra universitet och högskolor, både i Sverige och utomlands för att utveckla både nya och gamla forskarnätverk.

Med på listan över samarbetspartners finns redan bland andra Stockholms och Lunds universitet, Södertörns högskola och de amerikanska universiteten Stanford och Harvard. Kontakter och samarbete finns också med ett flertal forskare och universitet i Ryssland och dess grannstater, bland annat i Jekaterinburg, Moskva, St Petersburg, Arkhangelsk, Tjumen, Nizjnij- Novgorod, Kiev, Riga, Chişinău och Minsk.

- Vi vill bidra med kunskap till den politiska dialogen och bli en röst i den offentliga debatten både om och med Ryssland, säger Elena Namli, docent i etik och en av forskningsledarna vid UCRS.

Att studera och tolka vad som händer och sker i det stora landet i öst har periodvis varit komplicerat. Med Sovjetunionens fall har dock insynen i det ryska samhället ökat.

- På senare tid har det skett förändringar i Ryssland som tyder på en vilja att distansera sig från den västerländska liberala modellen för marknadsekonomi och demokratiska rättigheter. I processen att söka sin egen väg finns både nationalistiska och imperialistiska inslag, menar Elena Namli. Det är ett skäl att öka kommunikationen, lyssna på varandra och bygga relationer!

Läs mer:

Centrum för Rysslandsstudier