Nyheter och press

Utbildningsprogram ger stöd i arbetet med stökiga elever

2010-09-01

Stökiga och okoncentrerade elever är ett problem i många skolor men det går att komma tillrätta med, visar studier vid Uppsala universitet. Utbildningsprogram ger lärarna struktur och systematik i arbetet.

Uppmuntran i kombination med ignorering i väl valda situationer är en del av framgångsreceptet. Och en medvetenhet om att allt som sker i klassrummet sker i samspel mellan lärare och elever.

– Man ska ha klart för sig att det inte bara är barnen som skapar de här situationerna, menar Martin Karlberg, doktorand vid institutionen för didaktik.

Han har studerat utbildningsprogrammet Komet (Kommunikationsmetod) i olika former. Programmet går ut på idén att barn och vuxna uppför sig på olika sätt beroende på vilken miljö de är i och vilka reaktioner de får.

– Därför blir det viktigt hur läraren beter sig. Tjat och kanske till och med skäll verkar snarare uppmuntra elever till ett störande beteende, säger Martin Karlberg.

Det hänger ihop med att en del elever hellre vill ha negativ uppmärksamhet än ingen alls. En del av programmet går ut på att ignorera elevens negativa beteende.

– Ignorering är ett inslag i programmet som vi fått en del kritik för i media. Men vi menar att ignorering aldrig ska användas utan en analys av situationen, och alltid i kombination med uppmuntran till eleven.

Ett annat centralt moment i Komet är att lyfta fram goda förebilder, genom att uppmärksamma de klasskamrater som beter sig som man vill. Tydliga regler, strukturerad undervisning och rutiner som fungerar för barnet är också viktigt.

– Vi måste skapa optimala förutsättningar för barnet att uppföra sig på det sätt som vi förväntar oss, säger Martin Karlberg.

Läs mer:

Didaktik