Nyheter och press

När kollektivet bestämmer ordnar det sig till det bästa

2010-09-01

När många människor fattar beslut oberoende av varandra blir det sammantagna resultatet ganska bra. Även om enstaka individer agerar både oklokt och irrationellt.

– Jag har ett visst förtroende för den stora massan. Genomsnittet av en grupps beslut blir ofta bättre än expertens, säger Peter Juslin, professor i kognitionspsykologi vid Uppsala universitet.

Sin forskning ägnar han åt just beslutsprocesser. Hans fokus är den så kallade homo economicus som ligger till grund för en stor del av de ekonomiska marknadsteorierna.

Teorierna kring beslutsprocessen har pendlat mellan att människor är rationella och tillvaratar sina egna intressen till att de saknar förmåga och kunskap att fatta dessa rationella beslut. Till stor del grundar sig teorierna på försök i laboratoriemiljö.

– Här i Uppsala studerar vi beslutsprocessen i relation till människors naturliga miljö. Och vi ser att människor ofta är rationellare än vad tidigare teorier gjort gällande. Även om människors enkla tankeprocesser kan leda till ologiska beslut fungerar de ofta förvånansvärt bra, säger han.

Kanske är det också så att homo economicus har en del att lära av homo sapiens, menar Peter Juslin. Det har visat sig att verkliga människor i större utsträckning vill ha rättvisa och är generösare än den teoretiska och stelbenta homo economicus.

– Det har blivit mer vanligt att ifrågasätta rationaliteten hos homo economicus, säger Peter Juslin.

Läs mer:

Forskning inom psykologi